กรมการกงสุล ปรับมาตรการ เปิดให้ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางแอฟริกา เข้าไทยในระบบ Thailand Pass ภายใต้มาตรการ Sandbox ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรมการกงสุล ปรับมาตรการ เปิดให้ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางแอฟริกา ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทยในระบบ Thailand Pass ภายใต้มาตรการ Sandbox ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

 

ผู้เดินทางจากแอฟริกา ใช้ Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 11 ม.ค. 65 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยการปรับมาตรการเข้าประเทศโดยกรมการกงสุล ดังนี้

 

ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางแอฟริกา สามารถลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยในระบบ Thailand Pass ภายใต้มาตรการ Sandbox ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศภายใต้ Alternative Quarantine ปรับลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เป็น 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทย และ 10 วันสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

 

ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศแบบ AQ แล้ว หากต้องการเข้าประเทศภายใต้มาตรการอื่น ต้องทำการลงทะเบียนใหม่เท่านั้น

ผู้เดินทางจากแอฟริกา ใช้ Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 11 ม.ค. 65