ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ป้อง "โอมิครอน" ลาม สั่งคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ขยายพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ ออกไป 3 จังหวัด พร้อมกำหนดการตรวจคัดกรอง RT-PCR 2 ครั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 มกราคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศูนย์บริหารสถสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) ที่ ๒/๒๕๖๕ วานนี้( 8 ม.ค.) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑)  โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า

 

ให้ปรับมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เฉพาะที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด- 19 โดยวิธี RT- PCR จำนวน ๒ ครั้ง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) ให้มีหลักฐานการชำระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อย่างน้อย ๗ วัน และตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT- PCR จำนวน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พัก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ราชการกำหนด ได้แก่ สถานที่ที่ผู้เดินทำงต้องเข้ารับการกักกัน ที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข

 

(๒) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด- 19 โดยวิธี RT - PCR ครั้งที่ ๒ ให้แก่ผู้เดินทางระหว่างวันที่ ๕-๖ ของระยะเวลาที่พำนักอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ราชการกำหนด

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

ราชกิจจาฯ เผย ประกาศศบค. ขยายแซนด์บ็อกซ์ 3 จว. ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง

ราชกิจจาฯ เผย ประกาศศบค. ขยายแซนด์บ็อกซ์ 3 จว. ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง

ราชกิจจาฯ เผย ประกาศศบค. ขยายแซนด์บ็อกซ์ 3 จว. ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด