svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สปสช.ปรับระบบตรวจสอบเบิกจ่ายเงิน ให้รพ.และคลินิก “Home Isolation”

09 มกราคม 2565

สปสช.ปรับระบบตรวจสอบเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลและคลินิก “ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน” Home Isolation บิกจ่ายถูกต้อง ลดการทักท้วง ได้เงินเร็วขึ้น

สปสช.ปรับระบบตรวจสอบเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลและคลินิก “ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน” Home Isolation เบิกจ่ายถูกต้อง ลดการทักท้วง ได้เงินเร็วขึ้น ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับหน่วยบริการ (โรงพยาบาลและคลินิก) ดังนี้

 

1.ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าระบบดูแลที่บ้าน ต้องยืนยันตัวผ่าน Line สปสช. @nhso มั่นใจถูกคน ถูกเบอร์ จ่ายเบื้องต้นได้ (ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนใช้การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://youtu.be/zc7ClnmOWf8

2.ติดตามอาการ ให้บริการส่งยา ส่งอาหาร ส่งอุปกรณ์ผู้ป่วย อาทิ ที่วัดไข้ เครื่องวัดค่าออกซิเจน เป็นต้น (เอกซเรย์ปอด การตรวจ RT-PCR ในรายที่จำเป็น) และการส่งต่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีอาการเปลี่ยนแปลง

 

3.บันทึกและเก็บหลักฐานในการดูแลผู้ป่วยทุกราย หลักฐานครบ ตรวจสอบได้ จ่ายทันที

 

4.ติดตามให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำแบบประเมินการรักษาที่บ้าน ใน Line สปสช. @nhso เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ตอบครบ 12 ข้อ ใช้เป็นข้อมูลตรวจก่อนจ่าย (Pre audit) ได้ ไม่ต้องโทรศัพท์ ลดปัญหาส่งเอกสารทักท้วง โดยเฉพาะกรณีติดต่อไม่ได้

 

สปสช.ปรับระบบตรวจสอบเบิกจ่ายเงิน ให้รพ.และคลินิก “Home Isolation”

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษาที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือต้องการรักษาที่บ้าน ดำเนินการดังนี้

1.โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือ 2. กรอกข้อมูลด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป

 

สปสช.ปรับระบบตรวจสอบเบิกจ่ายเงิน ให้รพ.และคลินิก “Home Isolation”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso