ด่วน ! สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหนังสือสั่งพักใบอนุญาต “ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” เป็นการลงโทษกรณีผิดมรรยาททนายความ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์” มีหนังสือสั่งพักใบอนุญาต “ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” เป็นการลงโทษกรณีผิดมรรยาททนายความ

 

มีเนื้อหาว่า

“ตามที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ ที่ ศย.016/4028 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์

2552 ถึงนายกสภาทนายความ เรื่อง การแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความ เพื่อให้

สภาทนายความมีหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การห้ามทำการเป็นทนายความและการลบชื่อจากทะเบียนทนายความให้ศาลทั่วประเทศทราบในโอกาสแรก

ที่สภาทนายความมีคำสั่งโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดจากสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ นั้น

สำนักทะเบียนสภาทนายความขอแจ้งคำสั่งมรรยาททนายความที่ได้มีการลงโทษทนายความที่

ประพฤติผิดมรรยาททนายความในโอกาสแรกที่สภาทนายความได้มีคำสั่ง โดยไม่รอให้มีคำสั่งถึงที่สุดจาก

สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ดังนี้

 

ด่วน ! สั่งลงโทษพักใบอนุญาต “ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” ผิดมรรยาททนายความ

 

โดยในลำดับที่ 8 ได้แก่  นายรณณงค์ แก้วเพ็ชร์ ใบอนุญาตทนายความประเภทตลอดชีพ ใบอนุญาตเลขที่ 1481/2553

ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภา

ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 10(2) ข้อ 12(1)(2) และข้อ 18 เป็นคดีมรรยาท

ทนายความคดีดำเลขที่ 267-268/2559 คดีแดงเลขที่ 82/2564 คำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความ

มีกำหนด 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และคำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็น

ทนายความ มีกำหนด 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

ด่วน ! สั่งลงโทษพักใบอนุญาต “ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” ผิดมรรยาททนายความ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังทนายรณณรงค์ ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยให้ไปสอบถามกับสภาทนายความแทน

ด่วน ! สั่งลงโทษพักใบอนุญาต “ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” ผิดมรรยาททนายความ

 

อย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวได้ระบุชื่อ "นายรณณงค์ แก้วเพ็ชร์" เป็นที่น่าสังเกตว่าอาจเป็นการพิมพ์ที่ตกหล่นหรืออาจเป็นคนละบุคคลกัน