svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สบส. เผย 5 พฤติกรรมคนวัยทำงาน เสี่ยงติดโควิด-19

07 มกราคม 2565
2.9 k

สบส. เผย 5 พฤติกรรมของคนวัยทำงานเสี่ยงติดโควิด-19 พบอันดับ 1 เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง แต่ไม่ตรวจ ATK เน้นย้ำประชาชนยังคงตั้งการ์ดสูง ปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เทศกาลหลังปีใหม่ มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพภาพรวมประเทศ ในประเด็นพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)  โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12  สำรวจกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุ 15-59 ปี จำนวน 119,040 คน ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ย.64 พบว่ากลุ่มวัยทำงานยังมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 5  อันดับ ดังนี้ 

 

อันดับ 1 เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ไม่ได้ตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK) หรือไปรับบริการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ร้อยละ 27  

 

อันดับ 2 ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในและนอกบ้าน ร้อยละ 21.2  

 

อันดับ 3 ไม่ได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ร้อยละ 13.4 

 

อันดับ 4 ไม่ได้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตรในทุกสถานที่ร้อยละ 8.0 

 

และอันดับ 5 ใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ และใบหน้า ตา จมูก ปาก ร้อยละ 6.6 

สบส. เผย 5 พฤติกรรมคนวัยทำงาน เสี่ยงติดโควิด-19

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วยชุดตรวจ คัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) หรือไปรับบริการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในและนอกบ้าน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตรในทุกสถานที่

 

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นทุกชนิด ออกจากบ้านเมื่อจําเป็น แยกสำรับเวลารับประทานอาหารกับผู้อื่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือ ไอ จาม

 

และรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ วิธีการดังกล่าวเป็นการย้ำเตือนตัวเองและทุกคนในครอบครัวทุกกลุ่มวัย ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล  Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

สบส. เผย 5 พฤติกรรมคนวัยทำงาน เสี่ยงติดโควิด-19