svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ยืนยันส่งมอบวัคซีนโควิด-19 "Moderna" 3.7 ล้านโดส ภายในเดือนนี้

06 มกราคม 2565
707

ยืนยันจากบริษัทโมเดอร์นา สามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโดส ให้แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคมนี้

ล่าสุด ผู้บริหารจาก แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชียยืนยันจะมีการมอบ "Moderna" ให้กับองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแน่นอน 

 

ด้านเภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงน่ากังวลอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วย สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล

 

ยืนยันส่งมอบวัคซีนโควิด-19 "Moderna" 3.7 ล้านโดส ภายในเดือนนี้

 ทางบริษัทโมเดอร์นาได้ประกาศถึงข้อมูลของระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า

 

ยืนยันส่งมอบวัคซีนโควิด-19 "Moderna" 3.7 ล้านโดส ภายในเดือนนี้

 

ในขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83 เท่า

เภสัชกรหญิงสุนัยนา กล่าวอีกว่า  โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวน 1.3 ล้านโดส วันที่ 8 มกราคม 2565 จำนวน 0.87 ล้านโดส และวันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 1.53 ล้านโดส รวมเป็นการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5.6 ล้านโดส

 

 

ยืนยันส่งมอบวัคซีนโควิด-19 "Moderna" 3.7 ล้านโดส ภายในเดือนนี้

แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแก่ประชาชนและสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโควิด-19 บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราได้รับการยืนยันจากบริษัทโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโดส ให้แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคม 2565" 

 

CR: คมชัดลึก