ต่างกันตั้งเยอะ! สภาฯ แจงดราม่าเบิกจ่ายค่าอาหาร ส.ส. วันประชุมสภาฯ 2,500 บาทต่อคน งัดระเบียบโชว์เบิกจ่ายแค่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอีกครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับเงินค่าอาหารของบรรดาท่านผู้ทรงเกียรติในสภา โดยมีการระบุว่า มีการเบิกจ่ายค่าอาหารของ ส.ส. ในวันประชุมสภาฯ คนละ 2,500 บาท หรือรวมเป็นเงิน 1,250,000 บาทต่อวัน 

 

     ล่าสุด ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเป็นข่าวปลอม ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ทราบแล้ว 

 

ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 

     ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา ยืนยันว่า การเบิกจ่ายค่าอาหารของ ส.ส. ในวันประชุมสภาฯ เป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา​ พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน  

 

สภาฯ แจงดราม่าเบิกจ่ายค่าอาหาร ส.ส. วันประชุมสภาฯ 2,500 บาทต่อคน

     ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการต่างๆ แล้ว ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเบิกจ่ายโดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 475 คน รวมเป็นเงิน 475,000 บาทต่อวัน หรือ 950,000 บาทต่อสัปดาห์