svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม. เตรียมพร้อม CI 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

05 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมของบุคลากร สำรองเตียงพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่

จากแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย ในขณะนี้ พบว่ามีแนวโน้มจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคลเป็นจํานวนมาก

 

กทม. เตรียมพร้อม CI 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สำรองเตียงพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วย ซึ่งในส่วนศักยภาพเตียงโรงพยาบาล มีจำนวนทั้งหมด 25,345 เตียง แบ่งออกเป็น โรงพยาบาลหลัก 2,922 เตียง โรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียง และ Hospitel 19,525 เตียง (ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

 

กทม. เตรียมพร้อม CI 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

 

รวมทั้งเตรียมพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) จำนวน 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 5,066 เตียง ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 แห่ง จำนวน 772 เตียง มีผู้ครองเตียงจำนวน 50 ราย คงเหลือ 5,016 เตียง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 37 แห่ง อยู่ในสถานะ Standby Mode ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 25 แห่ง 3,062 เตียง พร้อมเปิดบริการภายใน 3 วัน จำนวน 12 แห่ง 1,232 เตียง 

 

กทม. เตรียมพร้อม CI 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการเตรียมรับมืออย่างเข้มงวด

กทม. เตรียมพร้อม CI 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

 

โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนด เพื่อเป็นการป้องกัน ลดอัตราการแพร่เชื้อและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

 

กทม. เตรียมพร้อม CI 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

logoline