svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

04 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เปิดศักราชการเมืองปีขาล อุณหภูมิทางการเมืองร้อนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดฉาก 2 พ.ร.ป. เข้าไปสู่สภาให้พิจารณาเป็นกฎหมายลูกล้อตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องของพ.ร.ป.พรรคการเมืองและพ.ร.ป.การเลือกตั้ง

2 พ.ร.ป.นี้ ว่าด้วยเรื่องการแก้กฎหมายล้อตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นพ.ร.ป.ซ่อนรูป เมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วต้องดำเนินการตามกฏหมายรูปให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน 

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

ร่ามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง [ฉบับที่...] พ.ศ.... พรรคร่วมรัฐบาล

 • วิธีคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 • การลดค่าบำรุงพรรค

 • วิธีหาผู้สมัคร ส.ส. หรือ ไพรมารี่โหวต

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

ล่าสุดพรรคเพื่อไทยยื่นร่างที่มีการแก้ไข ในส่วนของพรรคเพื่อไทยให้กับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาโดยมีตัวแทนมารับมอบ

 

การซ่อนในพรรคเพื่อไทย

 

 • แก้ไพรมารี่โหวตโดยให้สิทธิตัวแทนพรรคหรือสาขา ลงคะแนนเลือกเสนอกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ
 • เพิ่มสิทธิ "บุคคลภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค" ให้คำปรึกษา แนะนำเสนอแนะ แก่พรรคการเมือง ประกอบการตัดสินใจภายในพรรค ไม่ผิดหรือเข้าข่ายครอบงำ

 • เพิ่มสิทธิ พรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแสดงความเห็น ด้วยความสุจริตกับเหตุการณ์ การแสดงออกทางการเมือง ช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลในการใช้สิทธิตามรธน.

การซ่อนในพรรคก้าวไกล

 

 • การสรรหาผู้สมัคร กำหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง แต่มีหลักการกรองใหญ่ คือ มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
 • เน้นแก้ไขในหมวด การเงิน-รายรับ-ค่าใช้จ่ายของพรรค ที่มาของรายรับพรรคการเมือง เพิ่มช่องทางให้มาจาก "เงินกู้จากกองทุนพัฒนาการเมือง"

 • ตัดอำนาจศาลรธน. ตรวจสอบ และยุบพรรคการเมือง หั่นโทษเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของแกนนำพรรค ในหลายกรณี

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล

 

 • ตัดโทษกฎหมายฟอกเงิน หากพบการจูงใจให้ลงคะแนน ด้วยทรัพย์สิน เงิน ผลประโยชน์ทั้งที่สัญญาจะให้เสนอให้ ตัดสิทธิ ป.ป.ง. เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบ
 • หมายเลขหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ ให้แยกกันคนละเบอร์

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

เมื่อประธานรัฐสภาคุณชวน หลีกภัย ออกมาส่งสัญญาณว่า ร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาว่าจะให้คำรับรองหรือไม่ จึงจะบรรจุในระเบียบวาระได้ ส่วนร่างพ.ร.ป.ที่เสนอโดย พรรคก้าวไกล, พรรคร่วมรัฐบาล และเสนอโดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยคิดไทม์ไลน์ว่ากฎหมายลูกจะมีการประกาศใช้ช่วง ก.ค. 2565 เพราะคิดว่าเปิดสภาสมัยวิสามัญช่วง เม.ย. 2565 จากนั้นก็ทูลเกล้าฯถวาย กรอบเวลา 90 วันจะอยู่ที่ประมาณ ก.ค. 2565 นี่คือการคิดเวลายาวที่สุดไว้ก่อน แต่ถ้าโปรดเกล้าฯลงมาก่อนกรอบเวลาก็จะเร็วขึ้น เคยบอกใน ครม.ว่าถ้ากฎหมายลูกมีการประกาศใช้ จะมีการกดดันให้มีการยุบสภา รัฐบาลก็ต้องเตรียมรับมือทางการเมืองเอง

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

 

หากร่างพ.ร.ป.ผ่านตามของเพื่อไทยและก้าวไกล จะเป็นดังนี้

 1. เปิดทาง ทักษิณ-ธนาธร มีบทบาทในพรรคการเมือง?

 2. คนนอกที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค แนะนำ เสนอแนะ พรรคการเมือง ไม่ผิด ไม่เข้าข่ายครอบจำ พรรคในทางตรงหรือทางอ้อม

 3. รายรับพรรคการเมือง เพิ่มช่องทางให้มาจาก "เงินกู้จากกองทุนพัฒนาการเมือง"

 4. แก้ปมเพิกถอนสิทธิ์การเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญ

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

มาตรา 10

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒* แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 "การกระทำตามวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงการที่บุคคลอื่นนั้นไต้ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแน: หรือให้ข้อมูลแก่พรรคการเมือง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น"

มาตรา 28

ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

2 พ.ร.ป.ซ่อนรูป ของเพื่อไทยและก้าวไกล

เพราะฉะนั้นพ.ร.ป. สองฉบับที่กำลังถูกใส่เข้าไปสู่การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติจึงมีการซ่อนรูปทั้งในเรื่องของกลุ่มบุคคลและในแง่ของกติกา การดึงนายกรัฐมนตรีให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบหากบอกว่าเป็นกฎหมายการเงิน หากใครคิดว่าสองพ.ร.ป.จะผ่านไปโดยง่าย คิดผิดเพราะถือว่าเป็นกติกาสำคัญในการเข้าสู่อำนาจ เพราะฉะนั้นปลายเดือนมกราคมนี้รอดู

 

ที่มา : เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิศ , วี-วีระศักดิ์ พงศ์อักษร

logoline