svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเตรียมปรับลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะเหลือ 18 ปี

03 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วัยรุ่นญี่ปุ่นเตรียมเฮ รัฐบาลกำลังเตรียมออกกฎหมายใหม่ ปรับลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะจาก 20 ปี เป็น 18 ปี โดนจะเริ่มมีผลบังคับใช้เดือนเมษายนนี้ แต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่จะทำไม่ได้จนกว่าจะอายุครบ 20

แม้เมื่อวันที่ 2 มกราคม จะยังคงเป็น วันบรรลุนิติภาวะ ของชาวญี่ปุ่น ที่อายุครบ 20 ปี ที่เรียกว่า เซจิน โนะ ฮิ แต่นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป อายุของคนที่จะบรรลุนิติภาวะจะถูกลดลงเหลือ 18 ปี ที่จะทำให้พวกเขา "กึ่ง" เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว และมีส่วนร่วมในสังคมให้มากขึ้น โดยแม้จะมีหน้าที่และสิทธิของพลเมืองเต็มรูปแบบ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ แต่ก็ยังดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เหมือนกับคนที่อายุ 20 ปี ไม่ได้

สิ่งที่ผู้บรรลุนิติภาวะอายุครบ 18 ปี ทำได้ คือทําพาสปอร์ตที่มีอายุใช้งาน 10 ปี ได้โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองรับรอง กรณีผู้ถือ 2 สัญชาติ จะต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ภายใน 2 ปี แต่ถ้าไม่แจ้งและถูกจับได้จะถูกบังคับให้เลือกภายใน 1 เดือน แต่ถ้ายังหลีกเลี่ยงอีกก็จะหมดโอกาสใช้สัญชาติญี่ปุ่น, สามารถทำนิติกรรม เช่น สมัครบัตรเครดิตและทำสัญญาเงินกู้ได้เอง โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากพ่อแม่, สามารถเป็นเนติบัณทิตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีได้, สามารถระบุเพศที่ตัวเองต้องการได้ แม้จะไม่ตรงกับตอนที่เกิด, ทั้งหญิงและชายสามารถจดทะเบียนสมรสได้ ซึ่งแต่เดิมมีแต่ผู้หญิงที่จดทะเบียนสมรสได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี 

กฎหมายการปรับอายุผู้บรรลุนิติภาวะ ยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเด็กและเยาวชนด้วย จากเดิมที่ไม่มีการเปิดเผยหน้าตาและชื่อจริงของเด็กที่ก่อคดีออกสื่อ กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะเผยหน้าตาและชื่อของผู้กระทำผิดที่อายุ 18 ปีด้วย และยังมีสิ่งที่คนอายุ 18 ทำไม่ได้จนกว่าจะอายุครบ 20 ปีด้วย คือ ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นการพนันที่แม้จะถูกกฎหมาย ส่วนที่เลือกออกกฎหมายใหม่ในเดือนเมษายน เป็นเพราะญี่ปุ่นนับโดยใช้ระบบปีการศึกษา คือคนที่มีวันเกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน จนถึงวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป และนับวันบรรลุนิติภาวะเป็นวันหยุดราชการต่อจากวันปีใหม่ด้วย

logoline