กรมการขนส่งทางบก ควบคุมเข้มข้น รับคนกลับจากบ้าน หลังปีใหม่ 65 กำชับทุกหน่วยงาน ยกระดับตรวจความพร้อม รถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2565 กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมทุกมาตรการเพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ ล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565 ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และคนขับรถแล้ว 10,440 คัน/คน พบรถบกพร่อง 3 คัน

กรมขนส่งฯ คุมเข้มคนกลับจากบ้าน หลังปีใหม่

โดยแบ่งเป็นกรณีระบบ GPS ไม่พร้อมใช้งาน จำนวน 2 คัน ซึ่งได้สั่งให้มีการเปลี่ยนรถทันที 1 คัน และออกคำสั่งผู้ตรวจการ 1 คัน และอีก 1 คัน เป็นกรณีน๊อตปั๊มคลัชหลุด 3 ตัว ซึ่งได้สั่งให้เปลี่ยนรถทันที  รวมสะสมวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว 47,244  คัน/คน เน้นย้ำรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมในการให้บริการอย่างปลอดภัยทุกคันทุกคน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 31,758 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 325 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 12,011 คัน/คน พบรถบกพร่องไม่พร้อมให้บริการ จำนวน 3 คัน และรถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 15,008 คัน/คน พบรถบกพร่องไม่พร้อมให้บริการ จำนวน 1 คัน รถหมวด 4 จำนวน 4,072 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 342 คัน/คน 

กรมขนส่งฯ คุมเข้มคนกลับจากบ้าน หลังปีใหม่

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Checking Point 11 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 8,684 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 11 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 4,054 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 3,814 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 730 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 75 คัน/คน 

กรมขนส่งฯ คุมเข้มคนกลับจากบ้าน หลังปีใหม่

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Rest Area 13 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยนาท นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ระยอง ลำปาง สงขลา สุรินทร์ และอุดรธานี จำนวน 6,802 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 25 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 4,565 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 1,633 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 100 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 479 คัน/คน 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จำนวน 320,621 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกำหนด จำนวน 2,958 คัน ส่วนการตรวจสอบการใช้ความเร็ว ด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุกจำนวน 10,013 คัน มีรถที่ขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จำนวน 92 คัน ช่วงเทศกาลได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 156 ราย

กรมขนส่งฯ คุมเข้มคนกลับจากบ้าน หลังปีใหม่

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทุกรายในทุกกรณี  พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารทุกคน ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการให้บริการหรือตลอดการเดินทาง

 

ที่มา : สวพ.