svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แค่พกบัตรปชช. เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิประกันสังคมรักษา

01 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ไปเที่ยว ประสบอันตราย - เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที!!

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทางท่องเที่ยว เดินทางกลับภูมิลำเนา หากผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤ ต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที 

 

โดยผู้ประกันตนหรือญาติหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อไป ตามประเภทและอัตราที่ประกาศกำหนด

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน (UCEP) ได้ ในกรณี

 

  • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ 
  • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง 
  • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
  • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
  • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุด
  • มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 

 

 

แค่พกบัตรปชช.  เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิประกันสังคมรักษา

 

 


ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP

 

  • ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ได้ทันที  

 

  • เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง

 

  • เมื่อพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายใน 72 ชั่วโมง ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลตามสิทธิ เพื่อให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 


อย่าลืมพกบัตรประชาชนติดตัวไว้เพื่อแสดงสิทธิเข้ารับการรักษา
 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

 

logoline