เฮรับวันปีใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน กระทรวงการคลังฯโอนเงินประจำเดือนมกราคม 2565 รายละเอียดมีอะไรบ้าง เช็กเลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 มกราคม 2565 เกาะติดมาตรการของรัฐในการโอนเงินเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ประจำเดือนมกราคม 2565 ล่าสุด กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว 

 

เฮ รับปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันนี้มีเงินโอนเข้า!

 

เดือนมกราคม 65 ไทม์ไลน์โอนเงิน จากกรมบัญชีกลาง มีดังนี้


วันที่ 1 ม.ค. 65 โอนเงินเข้าบัตรที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป ดังนี้

 • วงเงินซื้อสินค้า 700 หรือ 800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก., MRT, BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล

 

เฮ รับปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันนี้มีเงินโอนเข้า!

วันที่ 18 ม.ค. 65 ในกรณีสามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ดังนี้

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตร ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตร ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตร เป็นผู้ชำระเอง


วันที่ 22 ม.ค. 65 กรณีสามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน  ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก จำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ จาก  เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกัน

 

เฮ รับปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันนี้มีเงินโอนเข้า!

ทั้งนี้ ในปี 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่และประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้  ในเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด