svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีผลบังคับใช้แล้ว!!

01 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 1 มกราคม 2565

 

จะส่งผลให้การเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากการค้าสินค้ามากกว่าร้อยละ 90 ระหว่างสมาชิกที่ได้รับอนุมัติตามความตกลงฯ ทยอยลดลงจนเป็นศูนย์ในท้ายที่สุด

 

รายงานระบุว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จะก่อให้เกิดประโยชน์อันเป็นรูปธรรมแก่ประเทศสมาชิก ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ปรับให้เหมาะสมระหว่างผู้ลงนาม กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเปิดกว้างในภาคส่วนการค้าและการลงทุนด้านการบริการ

กระทรวงพาณิชย์จีน เปิดเผยว่าจีนจะปฏิบัติตามข้อผูกพันของความตกลงฯ และแนะนำรัฐบาลท้องถิ่น อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการต่างๆ ให้คว้าโอกาสจากการเปิดกว้างได้ดียิ่งขึ้น

 

 

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีผลบังคับใช้แล้ว!!

 

ขณะเดียวกันจีนจะทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อสร้างกลไกความตกลงฯ ให้กลายเป็นพื้นที่หลักสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในเอเชียตะวันออก

 

ทั้งนี้ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 

 

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีผลบังคับใช้แล้ว!!

 

 

มีประชากรรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณการค้า ครองสัดส่วนราวร้อยละ 30 ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลก

 

ที่มา : ซินหัว

logoline