สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เผยตัวเลขพบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 22 ราย ภายในจังหวัด 18 ราย พบติดในครอบครัว จำนวน 7 ครอบครัว 8 ราย สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 3 ราย อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย สำหรับข้อมูลที่รายงานไว้ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 22 ราย ภายในจังหวัด 18 ราย พบติดในครอบครัว จำนวน 7 ครอบครัว 8 ราย สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 3 ราย อยู่ในพื้นที่เสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยในที่ทำงาน 2 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย 5 รายตรวจพบในพื้นที่ อ.เมือง 5 ราย (ต.นางแล 2 ราย, ต.บ้านดู่ 2 ราย, ต.ท่าสาย 1 ราย) อ.แม่สาย 4 ราย (ต.แม่สาย 2 ราย, ต.โป่งผา 1 ราย, ต.โป่งงาม 1 ราย) อ.แม่จัน 3 ราย (ต.สันทราย 2 ราย, ต.ป่าตึง 1 ราย) อ.เวียงเชียงรุ้ง 2 ราย (ต.ทุ่งก่อ 2 ราย) อ.เทิง 1 ราย (ต.ตับเต่า 1 ราย) อ.เวียงแก่น 1 ราย (ต.ปอ 1 ราย) อ.เวียงชัย 1 ราย (ต.เมืองชุม 1 ราย)  และ อ.แม่ฟ้าหลวง 1 ราย (ต.เทอดไทย 1 ราย)

ติดเชื้อจากต่างจังหวัด รับมารักษา อยู่ระหว่างการกักตัว +4 ราย (จ.เชียงใหม่ 3 ราย จ.พะเยา 1 ราย) โดยพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม 59 ราย ในจังหวัด +57 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.แม่ฟ้าหลวง 34 ราย อ.เมือง 13 ราย และ อ.แม่จัน 6 ราย) ต่างจังหวัด +2 ราย

 

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสม ยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 4,528 ราย ต่างจังหวัด 1,296 ราย รวม 5,824 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 10,478 ราย ต่างจังหวัด 780 ราย รวม11,258 ราย

 

สำหรับข้อมูลการรักษา ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 36 ราย กำลังรักษา 187 ราย รักษาหายสะสม5,539 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 19 ราย กำลังรักษา 483 ราย รักษาหายสะสม 10,766 ราย ขณะที่เสียผู้ชีวิตยอดสะสม RT-PCR 103 ราย / ATK 9 ราย