น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุ กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 65

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) และมีการปรับปรุงรายการยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาสามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน

 

 

โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาในระบบ OCPA 3 รายการ และเพิ่มเติมรายการยาให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้อีก 1 รายการ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Osimertinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย ชนิด EGFR mutation

 

ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Erlotinib และยา Gefitinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย

 

เพิ่มรายการยา Vinorelbine ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้

 

กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายตรง รักษามะเร็ง 4 รายการ  เริ่ม 1 ม.ค. 65

 

 

 

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นไปอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้ป่วย อีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-7000 ต่อ 6850 และ 6851 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว