DSI แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงโดย บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ต์ จำกัด มาดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีพิเศษที่ 63/2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลายรายว่า บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ต์ จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนในการให้บริการเช่าพื้นที่บน Cloud Storage สำหรับผู้จัดทำแอปพลิเคชันต่างๆ ทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยี Storage Block

 

โดยเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน จนเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อนำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

ต่อมาบริษัทดังกล่าวไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนได้ตามสัญญา จนเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมาก ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น 

 

 

 

กรณีดังกล่าว นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแล มอบหมายให้ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินการสืบสวนกรณีดังกล่าวโดยด่วน 

 

 

DSI เอาผิด คอนเซ็ปต์ ซีรี่ต์ ฉ้อโกงประชาชน

 

ผลการสืบสวนพบว่าการกระทำของบริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ต์ จำกัด กับพวก เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  

 

 

ซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำมีความซับซ้อน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันถือเป็นเรื่องความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) แห่ง พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกอบประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ (คดีพิเศษที่ 63/2564)

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของบริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด กับพวกดังกล่าว  ให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษ มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดต่อไป 

 

สำหรับคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้มีหนังสือขอรับสำนวนการสอบสวนมาดำเนินการต่อ 

 

สำหรับผู้เสียหายที่ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมไปก่อนนั้น ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่หากมีความประสงค์จะมอบคดีให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้สอบสวนดำเนินคดีแทน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน 

 

 

DSI เอาผิด คอนเซ็ปต์ ซีรี่ต์ ฉ้อโกงประชาชน

 

โดยขอให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษ มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไว้ก่อน และไปดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมโดยเร็วต่อไป และให้แจ้งเหตุผลในการขอถอนฟ้องไว้ด้วยว่า “เพื่อไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด”

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงดังกล่าว สามารถติดต่อขอเข้าให้ข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โทร. 02 831 9888 ต่อ 51196 หรือสายด่วนกรม โทร. 1202  ในวันและเวลาราชการ