สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือ แจ้ง ครม. ประชุมผ่านคอนเฟอร์เร้นท์เต็มคณะนัดแรก 4 ม.ค. 65 สอดคล้องนโยบายศบค. ให้เวิร์คฟอร์มโฮม (WFH) หลังปีใหม่ลดแพร่กระจายโอมิครอน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือด่วนแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้ติดตามครม. ผู้เข้าร่วมประชุมครม. และผู้ประสานงานประจำกระทรวง ระบุว่า ในการประชุมครม.ในครั้งต่อไป วันที่ 4 ม.ค.65 จะเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เต็มรูปแบบ จึงขอให้ครม. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนประชุม ณ​ ที่ตั้งส่วนราชการ หรือที่พัก

 

หาก รัฐมนตรี หรือผู้เข้าร่วมประชุมคนใดประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ประชุมครม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สามารถประสานฝ่ายเทคนิคได้

 

ครม. ประชุมคอนเฟอร์เร้นท์เต็มคณะนัดแรก 4 ม.ค. 65 ตามนโยบาย WFH สกัดโอมิครอน

 

 

รวมถึงหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมครมเป็นวาระจร (ใบชมพู)  ให้ดำเนินการ โดยประสานสลค.ล่วงหน้า ประสานขอไฟล์เอกสาร แจ้งความประสงค์เสนอ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดส่งใบชมพู ต่อที่ประชุมเป็นวาระจร

 

ทั้งนี้หากเรื่องที่เสนอมาไม่ได้รับการพิจารณาเข้าเป็นวาระจร ขอให้ดำเนินการตามแนวทางในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอครม.ตามปกติ ส่วนกรณีหนังสือตอบความเห็นสามารถส่งได้ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องของสลค. อาคารหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล 

 

ครม. ประชุมคอนเฟอร์เร้นท์เต็มคณะนัดแรก 4 ม.ค. 65 ตามนโยบาย WFH สกัดโอมิครอน

 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือดังกล่าว ถูกออกมา ภายหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ออกมาตรการให้ข้าราชการ Work from Home (WFH) หลังจากการหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ที่เกิดการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อหลังจากที่กลับจากภูมิลำเนา

 

 

 

 

ครม. ประชุมคอนเฟอร์เร้นท์เต็มคณะนัดแรก 4 ม.ค. 65 ตามนโยบาย WFH สกัดโอมิครอน