ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ ศปถ. เปิดตัวเลขอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันแรก บาดเจ็บ 362 ราย เสียชีวิต 39 คน ประสานจังหวัดเข้มข้นดูแลความปลอดภัยถนนสายหลักและเส้นทางเชื่อมต่อสู่ภูมิภาค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด และเส้นทางตรงเกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยสถิติในวันแรกพบว่า.. 

 • เกิดอุบัติเหตุ 362 ครั้ง 
 • ผู้เสียชีวิต 39 ราย 
 • ผู้บาดเจ็บ 362 คน 

 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค. 64 วันแรกของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค. 64 มีดังนี้ 

 • ขับรถเร็ว ร้อยละ 34.60 
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 23.80 

 

 • ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.30 
 • อุบัติเหตุเกิดบนเส้นทางตรง 83.90 
 • อุบัติเหตุเกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.80 
 • อุบัติเหตุเกิดบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34.60 
 • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. ร้อยละ 22.70  
 • ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.94 

 

ศปถ. เผยยอดอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันแรก บาดเจ็บ 362 ราย เสียชีวิต 39

 

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,875 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 5,721 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 360,412 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 62,932 ราย มีความผิดฐานดังนี้

 • ไม่สวมหมวกนิรภัย 18,142 ราย
 • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 7,939 ราย
 • รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 5,007 ราย

 

สำหรับ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ราชบุรี จำนวน 13 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา จำนวน 5 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเลย จำนวน 14 คน

ศปถ. เผยยอดอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันแรก บาดเจ็บ 362 ราย เสียชีวิต 39

 

จากการติดตามสถานการณ์การเดินทาง พบว่า ประชาชนเริ่มเดินทางตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 ต่อเนื่องถึงวันนี้ (30 ธ.ค.64) ทำให้เส้นทางหลายสายมีปริมาณรถหนาแน่น โดยเฉพาะทางหลวงสายหลัก เส้นทางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  และเส้นทางเลี่ยงเมือง จึงได้ประสานจังหวัดดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

กำชับจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

 

ศปถ. เผยยอดอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันแรก บาดเจ็บ 362 ราย เสียชีวิต 39

 

รวมทั้งเฝ้าระวังถนนทางตรง ที่มีระยะทางยาวเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับรถเร็ว

 

“ขอฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มีความสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน ” นายบุญธรรม ระบุในตอนท้าย

 

ศปถ. เผยยอดอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันแรก บาดเจ็บ 362 ราย เสียชีวิต 39