อนุทิน สั่งการด่วนที่สุด แจ้ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ รับมือ"โอมิครอน"ระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการผ่านทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อหาระบุว่า..

 

จากแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย ในขณะนี้ พบว่ามีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคลเป็นจำนวนมาก

 

อนุทิน สั่งการด่วนที่สุด สธ.เตรียมรับมือ "โอมิครอน" ระบาดช่วงปีใหม่
 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ลดอัตราการแพร่เชื้อและอัตราการเสียชีวิต ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) อย่างใกล้ชิด

 

โดยขอให้ทุกหน่วยงานเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และสร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย
 

อนุทิน สั่งการด่วนที่สุด สธ.เตรียมรับมือ "โอมิครอน" ระบาดช่วงปีใหม่