เปิดใจ ดร.วิมลวรรณ มังคละธนะกุล หญิงไทยคนแรกและเป็นคนแรกของอาเซียนด้วยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission-ILC) เพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เปิดใจ ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล หญิงไทยคนแรกและเป็นคนแรกของอาเซียนด้วยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission-ILC) เพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ

หญิงคนแรกของไทยและอาเซียนขึ้นแท่น ILC

การได้รับตำแหน่งครั้งนี้ นอกจากจะแสดงถึงความสัมพันธที่ดีระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติแล้ว ยังเป็นผลจากแนวทางในการหาเสียงที่ชัดเจน ตอบโจทย์ความต้องการของประชาคมระหว่างประเทศ และแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครของไทยด้วย

 

ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด