กองทัพบก แจงเหตุผลให้ย้ายประชาชนออกจากสนามฝึกที่ประจวบคีรีขันธ์ เพราะห่วงความปลอดภัย ยืนยันดำเนินการตามแนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีศูนย์การทหารราบแจ้งให้ประชาชน ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายออกจากพื้นที่ฝึกของหน่วย ขณะที่มีการร้องขอให้ชะลอเรื่องดังกล่าว ว่า กองทัพบกดำรงการฝึกทางทหารเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ โดยมีพื้นที่ฝึกในระดับหน่วย และพื้นที่ฝึกรวมคือ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

 

สำหรับพื้นที่ฝึกของศูนย์การทหารราบ กำลังถูกพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้เป็นศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกแห่งที่ 2 เพื่อใช้ในการฝึกทั้งในระดับหน่วย ระดับกองทัพบก การฝึกร่วมผสมเหล่าทัพและมิตรประเทศต่อไป

กองทัพบก แจงห่วงความปลอดภัย เหตุย้ายประชาชนออกจากสนามฝึกที่ประจวบฯ

 

ศูนย์ฝึกแห่งนี้ได้ถูกแบ่งพื้นที่ไว้เป็น 2 ลักษณะ คือ สนามฝึกทั่วไป และ สนามฝึกวิกฤติ (พื้นที่ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง) และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน ครอบคลุมพื้นที่ อ.หัวหิน และ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ดังนั้น การแจ้งให้ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ บ้านภูหลวง และ บ้านหนองหิน ใน ต.บึงนคร อ.หัวหิน ย้ายออก เพราะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามฝึกวิกฤติ ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนหนึ่งรุกเข้าไปทำการเกษตรและสิ่งปลูกสร้าง โดยในอนาคตหากมีการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและสิ่งปลูกสร้างบริเวณนั้นได้

 

ศูนย์การทหารราบ จึงเข้าดำเนินการตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของทางราชการ โดยเมื่อเดือน ก.ค.-ส.ค. 64 ได้มีการพบปะและชี้แจงข้อมูลให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดการประชุมชี้แจงร่วมกับฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถึงความไม่ถูกต้องของการเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินของทางราชการ และความจำเป็นในการขอให้ย้ายออกจากพื้นที่สนามฝึก

 

กองทัพบก แจงห่วงความปลอดภัย เหตุย้ายประชาชนออกจากสนามฝึกที่ประจวบฯ

 

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งเตือนให้เตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง คอกสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เป็นรายบุคคล  ส่วนพืชผลทางการเกษตรอนุโลมให้เก็บเกี่ยวผลผลิตจนแล้วเสร็จ

ที่ผ่านมา ที่ดินราชพัสดุ ซึ่ง ศูนย์การทหารราบ ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ฝึก ได้ถูกประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ทั้งด้านการเกษตรและสิ่งปลูกสร้าง โดยหน่วยทหารได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ได้แก่ การพบปะ การเจรจา ใช้กลไกบริหารที่ดินระดับจังหวัด รวมถึงใช้กลไกทางกฎหมายต่อการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา อาศัยความร่วมมือ ต้องใช้ความเข้าใจก่อนดำเนินการตามกฎหมาย 

 

กองทัพบก แจงห่วงความปลอดภัย เหตุย้ายประชาชนออกจากสนามฝึกที่ประจวบฯ

กองทัพบก ตระหนักดีในเรื่องดังกล่าว แต่มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการที่ดินของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งทุกขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้พิจารณาให้เกิดผลกระทบต่อผู้บุกรุกที่ดินของทางราชการให้น้อยที่สุดภายใต้กรอบของกฎหมาย เพราะตระหนักดีว่าบางพื้นที่ประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน แต่ถ้าเป็นการบุกรุกพื้นที่ฝึกที่มีการใช้กระสุนจริง จำเป็นต้องให้ย้ายออกจากพื้นที่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด