svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ครม.ขยายเวลาเยียวยาประกันสังคม ม.33-39-40 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

28 ธันวาคม 2564
4.4 k

ด่วน ล่าสุดมติที่ประชุมครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมมาตรา33-39-40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ไปสิ้นสุด มี.ค. 2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธ.ค.64 อนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

 

ครม.ขยายเวลาเยียวยาประกันสังคม ม.33-39-40 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

 

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มประกอบด้วย (กลุ่มจังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่ม 1 เดือนในเดือน ส.ค. 2564 ) 

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. ปัตตานี
 8. ยะลา
 9. นราธิวาส
 10. สงขลา
 11. ชลบุรี
 12. ฉะเชิงเทรา
 13. พระนครศรีอยุธยา

 

และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมที่สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2564  เป็นสิ้นสุดเดือน มี.ค. 2565   

 

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานว่า จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ  

 

ครม.ขยายเวลาเยียวยาประกันสังคม ม.33-39-40 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

 

ซึ่งในการนี้ ครม. ให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงกลุ่มเป้าหมายเร็วที่สุด   

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม รายงานความคืบหน้าโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ฯ ว่า ณ วันที่ 16  ธ.ค.64   ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้ว 2 รอบ รวมเป็นเงิน 31,721.52 ล้านบาท  

และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ายังมีกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ประกอบด้วยนายจ้าง 5,948 แห่ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 199,232 คน ประกอบด้วย 

 • กลุ่มที่อยู่ระหว่างการจ่ายเงินเยียวยา  อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ อยู่ระหว่างการตรวจสอบนิติสัมพันธ์และยืนยันข้อมูล อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรหัสประเภทกิจการ  
 • กรณีโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีเงินฝากปิดหรือไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์ และมีวงเงินคงเหลือตามโครงการทั้งระยะที่1 และระยะที่2  รวม 1,984.24 ล้านบาท       

 

ครม.ขยายเวลาเยียวยาประกันสังคม ม.33-39-40 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

 

โครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40  ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 ได้จ่ายเงินเยียวยาแล้ว 72,015.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.70  ของวงเงินตามโครงการ 77,785 ล้านบาท

 

ซึ่งขณะนี้เหลือผู้ประกันตนที่ยื่นอุทธรณ์ ทบทวนสิทธิ์ แยกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 3,423 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 190,659 คน