svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดเงื่อนไข"บัตรคนจน"รอบใหม่ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน 1 แสน/คน

28 ธันวาคม 2564
3.6 k

รมว.คลัง เสนอครม.อนุมัติ บัตรสวัสดิการรอบใหม่ 28 ธ.ค.นี้ เปิดเงื่อนไข เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน เฉลี่ย 1 แสนต่อคน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 28 ธ.ค. 64 คลังจะเสนอหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณา แต่จะยังไม่มีเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับว่าจะมีสวัสดิการพื้นฐาน หรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง เนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อน ถึงจะจัดสรรใส่มาตรการช่วยเหลือลงไปได้

 

เปิดเงื่อนไข"บัตรคนจน"รอบใหม่ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน 1 แสน/คน

 

สำหรับเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนช่วงต้นปี 65 โดยได้เตรียมวงเงินไว้ 1,642 ล้านบาท สำหรับการรับลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการบัตรฯ ซึ่งจะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ หรือคนตกงานเข้ามาช่วยคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลด้วย

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจน จะเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเข้ามาช่วยคัดกรอง นอกเหนือจากเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคล เช่น กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ก็จะต้องรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 แสนบาทด้วย

 

ซึ่งคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน หากครัวเรือนไหนเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อคนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมดเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ ไม่ให้คนที่จนไม่จริง เข่น แม่ไม่มีรายได้ แต่ลูกมีรายได้สูงเข้ามารับเงินสวัสดิการจากรัฐ

 

เปิดเงื่อนไข"บัตรคนจน"รอบใหม่ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน 1 แสน/คน

 

“พูดง่ายๆ เกณฑ์คัดกรองเรื่องรายได้จะมี 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นรายได้ส่วนตัว และอีกชั้นเป็นรายได้ส่วนครัวเรือน หากรายได้ส่วนไหนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่เข้าข่ายได้รับบัตรคนจน  ตัวอย่าง หากครอบครัวมี สมาชิก 5 คน เป็นคนตกงานไม่มีรายได้ 2 คน  อีก 3 คน มีรายได้คนละ 2 แสนบาทต่อปี ก็เท่ากับว่าครัวเรือนนั้นมีรายได้รวม 6 แสน เมื่อนำมาหารเฉลี่ยต่อคน จะเท่ากับว่าครัวเรือนนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อคนละ 1.2 แสนบาท 

 

ซึ่งเท่ากับว่าครอบครัวนั้นจะไม่ได้บัตรสวัสดิการทั้งหมด แต่ในกรณีหากรายได้ครัวเรือนต่อคนหารมาแล้วเหลือไม่ถึง 1 แสนบาท คนที่ตกงาน 2 คนก็มีสิทธิได้รับบัตร แต่คนที่ทำงานมีรายได้เกินอีก 3 คนจะไม่ได้รับบัตร

ในส่วนของเงื่อนไขอื่น ได้แก่ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ รายได้ต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน  เช่นเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท  หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา  ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

 

เปิดเงื่อนไข"บัตรคนจน"รอบใหม่ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน 1 แสน/คน

 

ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน1 ไร่ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า จะต้องมีการทบทวนคุณสมบัติใหม่ด้วย