background-defaultbackground-default
ส่งเงินสมทบต้องรู้ ประกันสังคมปีนี้ ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่มีเงินได้หรือรายได้ตามเกณฑ์กำหนด ยื่นภาษี ปี 2565 สามารถใช้เงินประกันสังคมที่ส่งมาคำนวณเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่มีเงินได้หรือรายได้ตามเกณฑ์กำหนด ยื่นภาษี ปี 2565 สามารถใช้เงินประกันสังคมที่ส่งมาคำนวณเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผู้ประกันตนแต่ละมาตรา จะมีสิทธิการลดหย่อนที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

ส่งเงินสมทบต้องรู้ ประกันสังคมปีนี้ ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้

ผู้ประกันตน ม.33 ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ จากหน่วยงานที่ทำงานอยู่ สามารถนำไปลดหย่อนตามจำนวนเงินสมมบที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท

 

ผู้ประกันตน ม.39 ลดหย่อนตามจำนวนเงินสมมบที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท

 

ผู้ประกันตน ม.40 ลดหย่อนตามจำนวนเงินสมมบที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

 

ส่งเงินสมทบต้องรู้ ประกันสังคมปีนี้ ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ทุกแห่ง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด