svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ข่าวปลอม ! คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทำให้แท้งลูก

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม กรณีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทำให้แท้งลูก

วันนี้ (26 ธ.ค. 64)  พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ

 

ตามที่มีการเผยข้อความแจ้งเตือน เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้แท้งลูก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

ข่าวปลอม ! คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทำให้แท้งลูก

กรณีข้อความที่กล่าวถึงสาเหตุการแท้งลูก ว่ามาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ถูกปล่อยมาจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ชี้แจงว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องวิทยุคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุในระดับต่ำจึงไม่มีผลต่อทารกในครรภ์

 

โดยการแท้งทารกหรือการเกิดความผิดปกติของทารก และจะมีความเป็นไปได้หากร่างกายสัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่มีระดับความแรงสูงเพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้น 2-2.5 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้นำมาตรฐานสากลสำหรับการสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุมาบังคับใช้ ขีดจำกัดหรือเกณฑ์สำหรับการสัมผัสคลื่นดังกล่าวสำหรับประชาชนทั่วไปได้ถูกออกแบบไว้เพื่อป้องกันผู้คนทุกกลุ่มอายุ

 

รวมทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่อาจสัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ สำนักงาน กสทช. มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้แน่ใจว่าการสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานความปลอดภัย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลจากกสทช. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือโทร. 02 6708888

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การแท้งทารกหรือการเกิดความผิดปกติของทารก ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องวิทยุคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความถี่ระดับต่ำจึงไม่มีผลต่อทารกในครรภ์

 

ข่าวปลอม ! คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทำให้แท้งลูก

 

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป