อลังการ! จ.ฉะเชิงเทราทำพิธีเปิดอุทยานพระพิฆเนศ "ปาง สำริด สำเร็จสมปรารถนา" เนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พิธีสุดเข้มขลัง เจ้าคุณธงชัย บิ๊กข้าราชการ-นักธุรกิจร่วมงานคับคั่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการมูลนิธิทองประทานฯ ศ. พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเปิดอุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  นักธุรกิจชั้นนำร่วมพิธีเปิดฯ 

 

     ศ.พิเศษ อรรถพล กล่าวว่า โครงการอุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา แห่งนี้ จัดสร้างเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จ.ฉะเชิงเทรา และสร้างความเจริญในท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยการริเริ่มของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้เริ่มการก่อสร้างองค์พระพิฆเนศเนื้อโลหะสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก "ปาง สำริด สำเร็จสมปรารถนา" องค์ยืนสูง 39 เมตร พร้อมฐานมาตั้งแต่ปี 52 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกสถานที่ก่อสร้างบนที่ดินขนาด 21 ไร่ ที่ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ด้านหนึ่งติดถนนและอีกด้านติดแม่น้ำบางปะกง 

 

จ.ฉะเชิงเทรา เปิดอุทยานพระพิฆเนศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

จ.ฉะเชิงเทรา เปิดอุทยานพระพิฆเนศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

     โดยองค์พระพิฆเนศมีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ทั้ง 4 ถือพืชพันธุ์ธัญญาหาร ประกอบไปด้วย มะม่วง, กล้วย, อ้อย, และขนุน ซึ่งเป็นผลไม้อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองแปดริ้ว  เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร มาตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน ส่วนที่พระบาทมีหูถือขนมโมทกะ ซึ่งความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน อีกทั้งองค์พระพิฆเนศยังเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกสรรพสิ่ง รับเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง ทำให้ผู้มากราบไหว้บูชาจะทำการสิ่งใดก็ได้ผลดั่งใจหวัง ทั้งการค้า หน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

 

จ.ฉะเชิงเทรา เปิดอุทยานพระพิฆเนศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

จ.ฉะเชิงเทรา เปิดอุทยานพระพิฆเนศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 

     ภายหลังทำพิธีเปิดอุทยานฯ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้มอบพระพิฆเนศองค์ 32 นิ้วให้กับผู้บริจาค 11 คน ได้เเก่1. ศ.พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง 2. ดร. วันดี จุลเจริญ 3. นายธีรพล ทิพย์จำนรรจ์ 4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 5. นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ 6. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 7.นายสมโภชน์ อาหุนัย 8.นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ 9.นายวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ 10.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 11.นายสมภพ วาณิชเสนี

 

    ส่วนผู้ที่ได้รับมอบพระพิฆเนศองค์ 21นิ้ว  อาทิย นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ , พล.อ.ต. หญิงทรงพร วาณิชเสนี , นายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์  

 

จ.ฉะเชิงเทรา เปิดอุทยานพระพิฆเนศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

จ.ฉะเชิงเทรา เปิดอุทยานพระพิฆเนศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก