svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

มงคลชีวิต "สมเด็จพระสังฆราช" ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565

25 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

มงคลปี 2565 ของชาวไทย "สมเด็จพระสังฆราช" ประทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2565 “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”

     ทุกๆ ครั้งที่ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักส่งให้กันนั่นคือ ส.ค.ส. เพื่ออวยพรสิ่งดีๆ ให้แก่กัน ทั้ง ส.ค.ส.รูปแบบเดิม และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มงคลชีวิต \"สมเด็จพระสังฆราช\" ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565
 

     และนับเป็นอีกมงคลของชาวไทย เมื่อวันนี้ (25 ธ.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน ส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 

 

มงคลชีวิต \"สมเด็จพระสังฆราช\" ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565
 

     โดยเป็นพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพร สำหรับความสุขปีใหม่ พ.ศ.2565 ว่า

“ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”  
 

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ขอท่านจงเจริญเมตตาจิต แบ่งปัน เพื่อความผาสุกร่วมกันของประชาชาติไทย เทอญ ขออำนวยพร 

 

มงคลชีวิต \"สมเด็จพระสังฆราช\" ประทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565
 

logoline