svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.พร้อมรับโควิดระลอกใหม่ หากโอมิครอนลาม

24 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผู้ว่าฯ กทม. ตั้งรับโควิดระลอกใหม่ หาก โอมิครอน ระบาดหนัก โดยจัดเตรียมบุคลากร โรงพยาบาลสนาม สำรองเตียงว่าง เร่งกระตุ้นประชาชนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1-3 ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพิ่มจุดตรวจคัดกรอง พร้อมคุมเข้มสถานที่เสี่ยง ที่สำคัญเน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล

24 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เพิ่มจุดตรวจคัดกรอง ATK หลายพื้นที่ อีกทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยเพิ่มจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่งในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง พร้อมกำกับติดตามมาตรการ COVID Free Setting ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และเน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล

กทม.พร้อมรับโควิดระลอกใหม่ หากโอมิครอนลาม

ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ในเดือนธันวาคมนี้ และผู้ที่ฉีดครบช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 สามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นได้ช่วงเดือนมกราคม 2565

กทม.พร้อมรับโควิดระลอกใหม่ หากโอมิครอนลาม

โดยสามารถตรวจสอบนัดหมาย การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนและนัดหมายประชาชน เนื่องจากมีฐานข้อมูลของผู้รับวัคซีนในระบบอยู่แล้ว รวมถึงให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ข้อมูลในระบบหมอพร้อมในการนัดหมายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

นอกจากนี้ สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กทม. ยังมีแผนรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ VUCA ประกอบด้วย V - Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ได้มากที่สุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดครบ 6 เดือนแล้วให้เริ่มฉีดเข็ม 4 ขณะเดียวกันก็เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั้งเข็ม 1-3 ในพื้นที่ กทม. ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยสามารถจองคิวผ่านระบบ QueQ   พร้อมทั้งรณรงค์มาตรการ Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจากโควิด จัดการโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรปลอดโควิดตามมาตรการ COVID Free Setting มีการระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และหากมีการระบาดจะเปลี่ยนไปเป็นการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อความแม่นยำ

กทม.พร้อมรับโควิดระลอกใหม่ หากโอมิครอนลาม

ในส่วนการเตรียมพร้อมรับการรักษาได้สำรองเตียงไว้ 2,537 เตียง โรงพยาบาลสนาม Hospitel ได้มีการตรวจสถานที่ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ คู่สาย (สายด่วน 1669) พร้อมกับบริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยต้องแยกกักรักษาที่บ้าน (Home Isolation : HI) หรือส่งไปยังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

กทม.พร้อมรับโควิดระลอกใหม่ หากโอมิครอนลาม

logoline