svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ. เตือนงดจัดงานปีใหม่สถานที่ปิดลดเสี่ยงโควิด-19

24 ธันวาคม 2564

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะจัดงานปีใหม่ที่บ้านหรือที่ทำงาน ให้จัดสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท ไม่แออัด ส่วนอีเว้นต์ปีใหม่ เช่น เคาท์ดาวน์ สวดมนต์ข้ามปี งดจัดในสถานที่ปิด และยึดมาตรการ COVID Free Setting เพื่อลดความเสี่ยงแพร่และรับเชื้อโควิด 19

24 ธันวาคม 2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดงานฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงว่า แม้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะกลับมาระบาดได้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา ไปท่องเที่ยว รวมถึงรวมตัวจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ซึ่งบางส่วนเลือกจัดงานภายในครอบครัวหรือภายในองค์กรกันเอง  

สธ. เตือนงดจัดงานปีใหม่สถานที่ปิดลดเสี่ยงโควิด-19

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีข้อแนะนำ คือ ขอให้จัดงานขนาดเล็ก มีการรวมกลุ่มกันไม่มาก ผู้ร่วมงานควรได้รับวัคซีนครบถ้วน และอาจมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อความมั่นใจ จัดงานในสถานที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก รวมถึงควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด แยกรับประทานอาหารเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน และลดการพูดคุยขณะรับประทานอาหาร

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานอีเวนต์ปีใหม่ เช่น เคาท์ดาวน์ สวดมนต์ข้ามปี ขอให้ยึดมาตรการ COVID Free Setting ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการ และผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบโดส ที่สำคัญ งดจัดงานในสถานที่ปิด ให้จัดกิจกรรมในสถานที่เปิดโล่งเท่านั้น จำกัดจำนวนคนคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วย ATK และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงแพร่และรับเชื้อโควิด 19 หากพบการจัดงานไม่เป็นไปตามมาตรการหรือมีความเสี่ยงจะเกิดการแพร่กระจายเชื้อ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.ให้สั่งการแก้ไขปรับปรุง 

สธ. เตือนงดจัดงานปีใหม่สถานที่ปิดลดเสี่ยงโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กำกับติดตามกวดขันการใส่หน้ากากอนามัยและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานที่และนอกช่วงเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากพบต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ร่วมมือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 

สธ. เตือนงดจัดงานปีใหม่สถานที่ปิดลดเสี่ยงโควิด-19