หมอยง โพสต์แนะนำ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" จึงจะเพียงพอสำหรับสายพันธ์ุโอมิครอน ไม่ว่าจะ ฉีด SV - SV หรือ AZ เข็ม 3 สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความว่า

หมอยง แนะ สูตรเข็มกระตุ้นที่ควรจะเป็น ต้านโอมิครอน

โควิด 19 โอมิครอน การฉีดวัคซีนเข็ม 3

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไม่เพียงพอในการจะป้องกัน COVID 19 สายพันธุ์โอมิครอน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม จึงจะเพียงพอสำหรับ COVID 19 สายพันธุ์โอมิครอน เข็มกระตุ้นควรจะเป็น AZ, PZ, MN

 

ถ้าดูระบบภูมิต้านทานในการฉีดเข็ม 3 ตามรูป ไม่ว่าจะ ฉีด SV - SV หรือ AZ - AZ มาก่อน การให้เข็ม 3 สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี โดยเฉพาะในการให้ช่วง 3 ถึง 6 เดือน ยกเว้นการกระตุ้นด้วยเชื้อตาย (จะกระตุ้นได้สูงประมาณ 10 เท่า 1 log scale) ดังแสดงในรูป การให้ SV 2 เข็มแล้วกระตุ้น AZ PZ MN ภูมิต้านทานขึ้นสูง เช่นเดียวกันกับ AZ 2 เข็ม กระตุ้นด้วย PZ หรือ MN ก็กระตุ้นได้สูงมาก (ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ การศึกษา AZ เป็นเข็มกระตุ้น AZ 2 เข็มมาก่อน) ในการใช้วัคซีน Moderna การให้ขนาดครึ่งโดส เปรียบเทียบกับการให้เต็มโดส ผลภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันมากดังแสดงในรูป ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น รอการศึกษา neutralizing antibody ต่อสายพันธุ์เดลต้าและ โอมิครอน 

หมอยง แนะ สูตรเข็มกระตุ้นที่ควรจะเป็น ต้านโอมิครอน

ประเทศสหรัฐอเมริกา การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย MN แนะนำให้ใช้ครึ่งโดส ในทำนองเดียวกัน ประเทศยุโรป เช่นประเทศอังกฤษ ใช้ Moderna เป็นเข็มกระตุ้นตามหลัง AZ 2 โดส ก็ใช้ ครึ่งโดส เช่นเดียวกัน

หมอยง แนะ สูตรเข็มกระตุ้นที่ควรจะเป็น ต้านโอมิครอน

การศึกษาเข็ม 3 ตามหลังสุดไขว้ SV-AZ กำลังดำเนินการอยู่และจะแสดงผลได้หลังปีใหม่

ข้อมูลที่แสดงให้ดูนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการทำการศึกษาวิจัยเราทำมากกว่านี้มาก รวมทั้ง neutralization และขณะนี้ก็สามารถแยกเพาะเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้แล้ว จะมีข้อมูลของ neutralization ในการเผยแพร่ต่อไป ในการศึกษาเปรียบเทียบในสูตรต่างๆของการให้วัคซีนในประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์วัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทย

หมอยง แนะ สูตรเข็มกระตุ้นที่ควรจะเป็น ต้านโอมิครอน หมอยง แนะ สูตรเข็มกระตุ้นที่ควรจะเป็น ต้านโอมิครอน