svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม.

23 ธันวาคม 2564
844

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม หลังถูกปล่อยทิ้งจนทรุดโทรม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม. หวังคืนพื้นผิวทางเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

     ช่วงบ่ายวันนี้ (23 ธ.ค.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. ลงตรวจการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ บริเวณถนนพระรามที่ 6 หน้าทางเข้ากระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี โดยมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล โดยโครงการสนับสนุนการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 โดยการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์โครงการในขณะนั้น เพื่อคืนกำไรให้สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย  

 

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม.

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม.
 

     แต่ปัจจุบันจุดติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดการบำรุงรักษา และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทำให้เกิดการกีดขวางทางเท้าและเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กระทบต่อทัศนียภาพของเมือง อีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อแก่ผู้ใช้บริโภคได้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) จึงได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบยกเลิกการสนับสนุนโครงการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด และมีหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

 

     จึงให้การประปานครหลวงดำเนินการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 64 และจัดซ่อมพื้นที่ทางเท้ากลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 30 วัน ซึ่งการประปานครหลวง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด หากการประปานครหลวง ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กทม. จะเป็นผู้ดำเนินการโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประปานครหลวง 
 

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม.

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม.

     นายสกลธี ได้กำชับให้สำนักงานทั้ง 50 เขต ร่วมสำรวจจุดติดตั้งตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่รับผิดชอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอน และให้แจ้งข้อมูลให้สำนักการจราจรและขนส่งรับทราบ เพื่อประสานสำนักการโยธา นำเครื่องจักรพร้อมกำลังคนเข้าดำเนินการรื้อถอน พร้อมจัดซ่อมผิวทางเท้าให้อยู่ในสภาพเดิม โดยเริ่มนำร่องรื้อถอนในจุดนี้เป็นจุดแรก กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

 

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม.

ปิดตำนาน แท่นน้ำประปาดื่ม ดีเดย์รื้อถอนวันนี้กว่า 400 จุดทั่ว กทม.