svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

20 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สถานะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกเหนือจากเผชิญปัญหาศึกภายในที่มีปัญหากันระหว่างพรรคพลังประชารัฐ ปัญหาใหญ่ที่กำลังกดดันรัฐบาลนั่นคือสภา ไม่เป็นมิตรกับรัฐบาล

สภาตอนนี้ไม่สามารถสมานฉันท์กับรัฐบาลได้ แต่ก่อนเวลามีวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน จะมีการพูดคุยกันบางเรื่องก็จะสมานฉันท์ แต่มายุคนี้ในช่วงหลังสี่ครั้ง การใช้สภาใช้กลเกมนับองค์ประชุม เป็นกลเกมของฝ่ายค้าน

 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนสภาล่มทั้งหมดสี่ครั้งในเดือนเดียว เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดารัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้โดยตรง เพราะเสียงที่สนับสนุนรัฐบาลเกินครึ่งของสภา

 • ครั้งแรก 24 ก.ค. 62 องค์ประชุมไม่ครบ หลังเปิดให้ ส.ส.หารือก่อนเข้าประชุม
 • ครั้งที่ 2-3 เมื่อ 27-28 พ.ย. 62 วาระพิจารณาตั้งกมธ.วิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศ และคำสั่งคสช.
 • ครั้งที่ 4 เมื่อ 8 ก.ค. 63 วาระรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
 • ครั้ง 5 เมื่อ 30 มิ.ย. 64 พิจารณา ร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่... พ.ศ...)
 • ครั้งที่ 6 เมื่อ 1 ก.ค. 64 พิจารณาญัตติด่วนแก้โควิด
 • ครั้งที่ 7 เมื่อ 10 ก.ย. 64 ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
 • ครั้งที่ 8 เมื่อ 17 ก.ย. 64 พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
 • ครั้งที่ 9 เมื่อ 3 พ.ย. 64 พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน
 • ครั้งที่ 10 เมื่อ 17 พ.ย. 64 พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (ฉบับที่..) พ.ศ..
 • ครั้งที่ 11 เมื่อ 15 ธ.ค. 64 พิจารณาร่าง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
 • ครั้งที่ 12 เมื่อ 17 ธ.ค. 64 ลงมติ รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

ปัญหาใหญ่ที่ทำให้สภาล่มคือบรรดาผู้ทรงเกียรติ ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอาสามาทำหน้าที่ออกกฎหมายกำกับบริหารตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลไม่ทำหน้าที่

 

ผลตอบแทนผู้ทรงเกียรติ

 • ประธานสภาผู้แทนราษฎธ เงินเดือน 75,590 บาท เงินเพิ่ม 50,000 บาท รวม 125,590 บาท
 • รองประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือน 63,860 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท รวม 106,360 บาท
 • ประธานวุฒิสภา เงินเดือน 74,420 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท รวม 119,920 บาท
 • รองประธานวุฒิสภา มีเงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท
 • ผู้นำฝ่ายค้าน มีเงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท
 • สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

แต่ส.ส.เหล่านี้ กลับไม่อยู่ในสภา หลายครั้งอยู่ในสภาแต่ไม่หือไม่อือ ไม่แสดงตนไม่กดคะแนน เป็นการเล่นเกมชิงอำนาจกันในระบบสภา ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลบรรดารัฐมนตรี ส.ส. และกรรมาธิการมัวแต่ประชุมอื่นๆเลยไม่เข้าประชุม

 

ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ล่มไปแล้ว 4 ครั้ง และภายในอาทิตย์นี้ที่ประชุมกันมีแนวโน้มจะล่มอีก

 

ถ้าล่มแบบนี้จะเป็นปัญหาอย่างไร รัฐบาลมีกฎหมายสำคัญที่ต้องพิจารณาในการประชุมสภา

21 ธ.ค. มีกฎหมายเข้าใหม่ 3 ฉบับ

 • ร่างพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 • ร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงนในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 • ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

***ก่อนหน้านี้ มีกฎหมายที่รัฐสภารับหลักการ และอยู่ระหว่างที่กมธ. พิจารณา คือ

 • ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
 • ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติล
 • ร่างพ.ร.บ.การจราจรทางบก

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

ระเบียบวาระประชุมสภาฯ 22-24 ธ.ค.

มีเรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว กฎหมาย 4 ฉบับ เช่น ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน, ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม

เรื่องด่วน เป็นร่างพ.ร.บ. ที่รัฐสภา เสนอรวม 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่..) พ.ศ.. ร่างพ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่.) พ.ศ....

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

กฎหมายสำคัญไม่เข้าสภา และสภาไม่เป็นมิตรกับรัฐบาล เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลลุงตู่จะอยู่สั้นหรือยาว หัวใจหลักอยู่ที่รัฐบาล สภาล่มเช่นนี้เป็นอุปสรรคสำคัญดับฝันลุงตู่

 

ไทม์ไลน์พันธกิจอยู่ยาว

 • มี.ค. - เม.ย. 65 เลือกตั้งนายกฯ เมืองพัทยา
 • พ.ค. 65 พ.ร.ป. ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้
 • มิ.ย. - ก.ค. 65 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
 • พ.ย. 65 เจ้าภาพเอเปก

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

แนวคิดแนวทางที่กำหนดไว้ อาวุธที่มีอยู่ของรัฐบาลอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น ถ้าหากสภาล่มแล้วล่มอีก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศไว้ก่อนหน้านี้

“กำชับ ส.ส.ของพรรคให้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎธ และอยู่จนเลิกประชุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาองค์ประชุมหรือสภาล่มอีก ถ้าองค์ประชุมล่มบ่อยๆ ก็จะโดนบอกให้ยุบสภา”

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

คนไทยทั้งหมดกดดันไม่ใช่เฉพาะแค่ ส.ส.ฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์ จะเดินหน้าในการบริหารต่อไป จะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้หากต้องอยู่ยาว

 • เคลียร์ให้ชัดอยู่ต่อ - ลาจาก พรรคพลังประชารัฐ
 • หากอยู่ต่อจะประสานรอยร้าวกลุ่ม 'ธรรมนัส'อย่างไร
 • หากลาจากจะวางเกมดึง ส.ส.พปชร. ไปอยู่ด้วยอย่างไร
 • ประสานพรรคร่วมรัฐบาลดูแลเสียงในสภา
 • ตั้งรัฐมนตรี 2 ตำแหน่งตอบแทนกลุ่มการเมืองต่อยอดเลือกตั้ง
 • วิปรัฐบาล ต้องคุมเสียงในสภาให้ได้ ล่ม 4 ครั้ง สัญญาณไม่ดี
 • เศรษฐกิจ ขยายตัวดีขึ้น
 • อัตราติดเชื้อ โควิดลดลง - วัคซีน ปีหน้าไม่เป็นปัญหา
 • รัฐบาล ต้องไม่เกิด ทุจริต คอร์รัปชัน

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

สถานะปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่าวิปรัฐบาลทำงานแบบไม่เป็นมิตรกับ ส.ส. ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่มาแบบแข็งกร้าวซึ่งคนละแนวกับคุณวิรัช

 

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพปชร. ฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้ออกมาบอกว่า มีหลายฝ่ายพุ่งเป้ามาที่บทบาทของผมว่าไม่มีน้ำยา ขาดการประสานงานที่ลงลึกในรายละเอียด ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยหารือกับหมอชลน่านแล้ว อย่างไรก็ดีผมไม่ชอบน้ำยาแต่ชอบกินขนมจีนน้ำพริก

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

ในการทำงานของวิปรัฐบาลนอกเหนือจากการประสานกับฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

นักกีฬาคู่ผสมแบตมินตันไทย เป็นเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ เนื่องจาก World Anti-Doping Agency: WADA หรือ วาต้า ประกาศไม่ให้การรับรอง ไทย และห้ามใช้ธงชาติสำหรับการแข่งขัน จนกว่าประเทศไทย พิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ

ศึกภายในของประยุทธ์ สภาล่ม รัฐบาลร่วง

ตอนนี้ร่าง พ.ร.บ.อยู่ระหว่างรอเข้าประชุม ครม. แต่ถ้าสภายังเป็นเช่นนี้เข้าไม่ได้

ที่มา : เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิศ, วี-วีระศักดิ์ พงศ์อักษร

logoline