svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

บขส.เตรียมรถรองรับเดินทาง "เทศกาลปีใหม่" คาดวันละ 60,000 คน

20 ธันวาคม 2564

"บขส."เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คาดการณ์ใช้รถโดยสาร เฉลี่ยวันละ 4,700 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะถึงนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 30 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนปนมาตรการต่าง ๆ มากขึ้น

 

 

บขส.เตรียมรถรองรับเดินทาง "เทศกาลปีใหม่" คาดวันละ 60,000 คน

 

จึงคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ใน เที่ยวไประหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2564 เฉลี่ยวันละ 60,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) เฉลี่ยวันละ 4,700 เที่ยว

 

เที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2 – 3 มกราคม 2565 คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 50,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 4,500 เที่ยว

บขส.เตรียมรถรองรับเดินทาง "เทศกาลปีใหม่" คาดวันละ 60,000 คน

 

ทั้งนี้ บขส. ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก ให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มาจัดเสริมในเส้นทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ

 

โดยคาดการณ์ว่าจะมีรถโดยสารไม่ประจำทาง มาเสริมเที่ยววิ่งประมาณ 196 คัน รวมทั้งได้ประสานขอเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกมาอำนวยความสะดวกออกใบอนุญาตนำรถออกวิ่งนอกเส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2564

 

บขส.เตรียมรถรองรับเดินทาง "เทศกาลปีใหม่" คาดวันละ 60,000 คน

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมทุกราย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

บขส.เตรียมรถรองรับเดินทาง "เทศกาลปีใหม่" คาดวันละ 60,000 คน

 

โดยนำ มาตรการ 4 พร้อม คือ สถานีพร้อม, พนักงานพร้อม, รถโดยสารพร้อม และการบริการพร้อม มาใช้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข

 

พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทางรวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารด้วย

 

บขส.เตรียมรถรองรับเดินทาง "เทศกาลปีใหม่" คาดวันละ 60,000 คน