svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ชป.ยืนยัน แผ่นดินไหวลาว ไม่กระทบเขื่อนภาคเหนือ

20 ธันวาคม 2564
410

กรมชลประทานเข้าตรวจสอบเขื่อนผลกระทบจากแผ่นดินไหวจากประเทศลาว ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 04.06 น. วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.8 ที่ความลึก 10 กิโลเมตร นั้น กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้เข้าไปตรวจสอบค่าอัตราเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนแล้ว

ชป.ยืนยัน แผ่นดินไหวลาว ไม่กระทบเขื่อนภาคเหนือ

พบว่าค่าอัตราเร่งสูงสุดที่เกิดขึ้น มีค่าเพียง 0.002866 g ซึ่งค่าอัตราเร่งสูงสุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ สามารถรองรับแผ่นดินไหว มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 g ดังนั้นค่าอัตราในครั้งนี้จึงเป็นค่าที่น้อยมาก และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ 

 

  • จังหวัดน่าน อ่างเก็บน้ำน้ำพง อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต อ่างเก็บน้ำน้ำแหง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ  
  • จังหวัดพะเยา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน อ่างเก็บน้ำแม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม และอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ  
  • จังหวัดเชียงราย อ่างเก็บน้ำแม่สรวย อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง และอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก  
  • จังหวัดแพร่ อ่างเก็บน้ำแม่สอง 

ชป.ยืนยัน แผ่นดินไหวลาว ไม่กระทบเขื่อนภาคเหนือ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา