svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย

19 ธันวาคม 2564
392

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเฉียด 100 ล้าน 99,761,523 โดส เข็มที่หนึ่ง ร้อยละ 70.1% เข็มที่สอง ร้อยละ 61.5% เข็มที่สาม ร้อยละ 6.8% เผย กทม. ยังคงอันดับ 1 ผู้ติดเชื้อสูงสุด ยอดเพียง 395 ราย

19 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 2,899 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,824 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 54 ราย ติดเชื้อจากเรือนจำที่ต้องขัง 21 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,162,665 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,191,528 ราย หายป่วยแล้ว 4,389 ราย หายป่วยสะสม 2,100,932 คน เสียชีวิตเพิ่ม 22 คน เสียชีวิตสะสม 21,283 คน คิดเป็น 0.98% ผู้ป่วยรักษาอยู่ 41,793 ราย ในโรงพยาบาล 20,466 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 21,327 ราย อาการหนัก 928 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ 249 ราย

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย

ผู้รับวัคซีนฉีดแล้ว 99,761,523 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 89,262 ราย สะสม 50,527,954 ราย คิดเป็น 70.1% ของประชากร เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 137,885 ราย สะสม 44,332,226 ราย คิดเป็น 61.5% ของประชากร เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 149,634 ราย สะสม 4,901,343 ราย คิดเป็น 6.8% ของประชากร

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย

อย่างไรก็ตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่ง จำแนกตามจังหวัดและการได้รับวัคซีนตามเป้าหมายวันที่ 19 ธันวาคมพบว่า ร้อยละ 50- 59 มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี นครนายก สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ขณะที่ตั้งแต่ร้อยละ 80 มี 14 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี เชียงราย น่าน ลำปาง นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สมุทรปราการ อุดรธานี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี

 

ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 22 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 ราย สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี รวม 4 ราย บุรีรัมย์หนองบัวลำภู รวม 2 ราย เชียงใหม่ ตาก รวม 4 รายกระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล รวม 8 ราย เพชรบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม รวม 3 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 15 ราย ชาวไทย 22 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ 71 ปี(29 ถึง 88 ปี) ค่ามัธยฐานทราบติดเชื้อถึงเสียชีวิต 11 วัน นานสุด 39 วัน อายุ 60 ปีขึ้นไป 18 ราย คิดเป็น 82% อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 3 ราย คิดเป็น 14% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 4%

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย

ผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 395 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 19 ธันวาคม 435,072 ราย ชลบุรี 197 ราย รวม 110,686 ราย นครศรีธรรมราช 185 ราย รวม 46,77 ราย สมุทรปราการ 1 133 ราย รวม 131,045 ราย ขอนแก่น 1 115 ราย รวม 23,575 ราย สงขลา 97 ราย รวม 64,685 ราย กระบี่ 86 ราย รวม 111,578 ราย ราชบุรี 73 รายรวม 41,862 ราย สุราษฎร์ธานี 72 ราย รวม 27,957 ราย และพระนครศรีอยุธยา 65 ราย รวม 32,523 ราย

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย

สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ รวม 54 ราย เนเธอร์แลนด์  1 ราย โครงการ Test@Go  ออสเตรีย 1 ราย โครงการ Test@Go  รัสเซีย 2 ราย โครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ฝรั่งเศส 2 ราย โครงการ Test@Go สวีเดน 2 ราย โครงการ Test@Go ซาอุดิอาระเบีย 14 ราย โครงการ Test@Go ไอร์แลนด์ 1 ราย โครงการ Test@Go ไนจีเรีย 1 ราย AQ กทม. สหราชอาณาจักร 8 ราย โครงการ Test@Go และ AQ กทม. กัมพูชา 2 ราย LQ สระแก้ว มาเลเซีย 4 ราย LQ ปัตตานี  เคนยา 2 ราย โครงการ Test@Go  และ AQ กทม. สหรัฐอเมริกา 8 ราย โครงการ Samil Plus แคนาดา 2 ราย โครงการ Samil Plus โปแลนด์ 1 ราย AQ กทม. เดนมาร์ก 2 ราย โครงการ Test@Go  และ ลาว 2 ราย Test@Go

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย

ทั้งนี้ผลดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม สะสม 146,781 ราย ผู้ติดเชื้อ 306 ราย อัตราการติดเชื้อคิดเป็น 0.21% นอกจากนี้จำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร จำแนกตามประเทศต้นทาง 10 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม ได้แก่ เยอรมนี 12,127 ราย สหราชอาณาจักร 9,930 ราย รัสเซีย 6,367 ราย USA  5, 817 ราย ฝรั่งเศส 5,689 ราย สวีเดน 5,211 ราย สิงคโปร์ 5,155 ราย UAE 5,095 ราย นอร์เวย์ 4,132 ราย และเกาหลีใต้ 3,738 ราย

 

ศบค. เผย ฉีดวัคซีนเกือบแตะ 100 ล้าน กทม.ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่ง 395 ราย