svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง "ผู้ว่าฯ คนใหม่" 8 จังหวัด

18 ธันวาคม 2564
3.5 k

เช็กชื่อที่นี่! เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่" พื้นที่ 8 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้

 

1.นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  

 

2.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

3.นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

 

4.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

5.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

6.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

7.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารถภัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

8.นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง "ผู้ว่าฯ คนใหม่" 8 จังหวัด