svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

คนกลางคืนได้เยียวยา 5 พันบาทเริ่ม 29 ธ.ค.

17 ธันวาคม 2564
276

กระทรวงแรงงานชง ครม. 21 ธ.ค. เคาะจ่ายเยียวยา 5 พันบาท เริ่ม 29 ธ.ค. ชี้ ส่วนรายชื่อตกหล่นต้องเร่งสมัครม. 40 ภายใน 14 ม.ค.

คนกลางคืนได้เยียวยา 5 พันบาทเริ่ม 29 ธ.ค.

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ระบุ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จะนำเรื่องการเยียวยาประกันสังคม ม.40 คนกลางคืน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ ซึ่งหาก ครม.มีมติเห็นชอบจะเร่งรัดให้มีการเยียวยาแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ซึ่งมีจำนวนผู้ที่จะได้รับการเยียวยาประมาณ 120,000 ราย ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยาจะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะให้เป็นเงินจำนวนคนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน และเริ่มการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ โดยจะเริ่มโอนวันที่ 29 ธ.ค. และขอยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุด

คนกลางคืนได้เยียวยา 5 พันบาทเริ่ม 29 ธ.ค.

ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดส่งเงินเยียวยาในกลุ่มดังกล่าว โดยระบุว่า รอบแรกจ่ายเยียวยาภายในวันที่ 29 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ ส่วนคนที่รายชื่อตกหล่น อาจเป็นเพราะยังไม่สมัคร หรือยังไม่รับรองมา ให้สมัครภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และให้สมาคมฯรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 จะได้รับการเยียวยาในรอบ 2 รอบ 3 ตามที่รับรองมา พร้อมย้ำว่า จะขยายให้ถึงแค่วันที่ 28 ม.ค.นี้ เท่านั้น โดยเหตุที่ต้องกำหนดระยะเวลา เพราะเป็นเงินกู้จะต้องมีไทม์ไลน์ให้ชัดเจนว่าจะต้องจ่ายภายในวันไหน ได้ถึงวันไหน

 

โฆษกสำนักงานประกันสังคม ลัดดา แซ่ลี้ ระบุ ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาว่าต้องเข้าเกณฑ์ ดังนี้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 

2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565

 

กลุ่มคนทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600 กว่าล้านบาท