svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

บันเทิง

เปิดตารางแสดง “โขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” ได้ชมครบ 5 ภาค

17 ธันวาคม 2564
522

การกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนุนคนรุ่นใหม่สืบสานมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เริ่ม 18 ธ.ค. 64 ถึง ก.ย. 65

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย "การแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมความเป็นไทยที่มีศักยภาพด้านศิลปะการแสดง โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

 

เปิดตารางแสดง “โขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” ได้ชมครบ 5 ภาค

 

 

อีกทั้งในปี 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นบัญชี “Khon, masked dance drama in Thailand” หรือการแสดงโขนในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

 

การแสดงโขน เรื่อง “รามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” จะจัดแสดงทั้งหมด 17 รอบ  ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย

 

เปิดตารางแสดง “โขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” ได้ชมครบ 5 ภาค

 

 

ภาคกลาง

 • วันที่ 18 ธ.ค. 64 งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก ณ ภายในลานวัฒนธรรม บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ด้านข้างวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 • 23 ธ.ค. 64 งาน “งานเที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 ทรูไอคอนฮอลล์ จ.กรุงเทพมหานคร

 

 • ช่วงเดือน ก.ค.65 งาน “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี

 

 • ช่วงเดือน ส.ค. 65 งาน “รำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5” ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

ภาคเหนือ 

 • 26  ธ.ค. 64 งาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดเชียงใหม่”  ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 

 • 17 ม.ค.65 งาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565”  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

 

เปิดตารางแสดง “โขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” ได้ชมครบ 5 ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 31 ธ.ค. 64 งาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ บริเวณลานหน้าหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 • 12 ก.พ. 65 งาน “โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 66 พรรษา องค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ (เฮือนคำมุ) จังหวัดชัยภูมิ

 

 • 3-6 มี.ค.65 งาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

เปิดตารางแสดง “โขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” ได้ชมครบ 5 ภาค

 


ภาคตะวันออก

 • 20 ธ.ค. 64 เนื่องในโครงการศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยร่วมกับงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 

ภาคใต้

 • 24 ก.พ. 65 งาน “วันศิลปินแห่งชาติ” ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 • 28 ก.ค. 65 งาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”  ณ บริเวณลานพระบรมรูป ร.5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เปิดตารางแสดง “โขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา” ได้ชมครบ 5 ภาค