svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอนามัย แนะ ขนส่งสาธารณะ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงหยุดยาวปีใหม่

17 ธันวาคม 2564

กรมอนามัย ห่วงผู้โดยสารเดินทางด้วยรถสาธารณะช่วงหยุดยาว หวั่นเสี่ยงโควิด-19 ย้ำผู้ประกอบการ พนักงาน เข้มรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้ คาดว่ามีประชาชนจำนวนมากใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว 

 

กรมอนามัย แนะ ขนส่งสาธารณะ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงหยุดยาวปีใหม่

 

โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางที่มีระบบการขนส่งทั่วประเทศ จึงต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการดังกล่าว  ยึดปฏิบัติ ดังนี้

1) สถานีขนส่งต้องผ่านการประเมิน COVID Free Setting

2) กำหนดทางเข้า-ออก และมีการ คัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสาร พนักงานให้ชัดเจน

3) พนักงาน ผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

4) จัดให้มี จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

5) มีการติดตามข้อมูลผู้เดินทาง เช่น มีสมุดลงทะเบียนหรือแอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ข้อปฏิบัติถัดมา คือ

6) มีการควบคุม จำกัด จำนวนผู้โดยสาร ไม่ให้แออัดจนเกินไป มีการเว้นระยะห่างระหว่างรอรับบริการ

7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ

กรมอนามัย แนะ ขนส่งสาธารณะ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงหยุดยาวปีใหม่

 

8) อาคารสถานีมีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ปุ่มกดตัวเช็กอิน ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับประตู ราวบันได ลิฟต์ เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงทำความสะอาดส้วม ทุก 2 ชั่วโมง

 

กรมอนามัย แนะ ขนส่งสาธารณะ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงหยุดยาวปีใหม่

สำหรับพนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับ และพนักงานทำความสะอาด ต้องมีการควบคุมกำกับให้พนักงาน   มีคัดกรองความเสี่ยงผ่าน ไทยเซฟไทย ปฏิบัติตามมาตรการ UP- DMHTA อย่างเคร่งครัด ฉีดวัควีนครบตามเกณฑ์

 

กรมอนามัย แนะ ขนส่งสาธารณะ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงหยุดยาวปีใหม่

 

หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน และทำการตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก ๆ 7 วัน สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง งดการรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานระหว่างพัก งดกินอาหารร่วมกัน และงดการทำงานข้ามแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว