svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“หมอระวี” เผย 2 ร่างกฎหมายลูกพรรคร่วมรัฐบาลนัดส่งประธานสภาฯ 23 ธ.ค.

16 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

“หมอระวี” เผย 2 ร่างกฎหมายลูกพรรคร่วมรัฐบาลนัดส่งประธานสภาฯ 23 ธ.ค. ชี้ ยังไม่ตกผลึกดี พรรคเล็กพร้อมรอสู้ประชุมร่วมรัฐสภา เตรียมแปรญัตติหลายประเด็น ยืนยันแนวคิดคำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ ย้ำทุกคะแนนเสียงต้องไม่ตกน้ำ

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวกรณีที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ระบุว่าคณะทำงานได้ยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วว่า ในวันที่ 23 ธ.ค. ทางวิปรัฐบาลจะนำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ทั้งนี้แม้ว่าในที่ประชุมคณะทำงานจะยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็นและถือว่ายังไม่ตกผนึก แต่ที่คณะทำงานรับได้ คือเราได้ตกลงกันว่าจะไปสู้กันในชั้นสงวนคำแปรญัตติในการประชุมร่วมรัฐสภา หลังจากที่ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้ว ทั้งนี้ประเด็นหลักที่จะต้องต่อสู้คือพรรคเล็กเห็นว่าจะต้องคงหลักการคะแนนเสียงไม่ตกน้ำ และหลักการเรื่อง ส.ส.พึงมีที่จะต้องคงอยู่ โดยไม่ถูกแก้ไข อีกทั้งเรื่องการหารคะแนนจะต้องหารด้วย 500 ไม่ใช่ 100 และใช้แนวทางเดิมของรัฐธรรมนูญปี 2560 คือการนำคะแนนบัตรส.ส.เขตของทุกพรรครวมกัน บวกด้วยคะแนนบัตรเลือกพรรคของทุกพรรครวมกัน แล้วหารด้วย 500 จะได้คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน 

สมมติว่าเป็นคะแนน A จากนั้นนำคะแนนเขตของแต่ละพรรคบวกด้วยคะแนนพรรคของแต่ละพรรคแล้วหารด้วยคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.(A)จะได้เป็น ส.ส.พึงมีของพรรคนั้นๆ ซึ่งการคิดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้นำจำนวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค ลบด้วยจำนวนส.ส.เขตของแต่ละพรรค จะได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค การคิดส.ส.บัญชีรายชื่อจะไม่มีการบังคับว่าจะต้องได้ส.ส.ขั้นต่ำ 1% หลังจากคิด ส.ส.บัญชีรายชื่อเต็มตามคะแนนเต็มแล้ว ถ้ามี ส.ส.บัญชีรายชื่อยังไม่ครบ 100 คน เหลือจำนวนเท่าใด ให้ใช้การปัดเศษคะแนนพรรคการเมือง ตามลำดับมากน้อย จนกว่าจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อครบ 100 คน อย่างไรก็ตามตนจะประสานกับทางสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อทำความเข้าใจในเหตุผลเหล่านี้ และขอใช้เสียงส.ว.ช่วยสนับสนุนต่อไป

logoline