เปิดสถิติผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง 10 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2518 จนถึงครั้งล่าสุด พบว่ามีผู้ได้คะแนนเกินล้าน 3 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผ่านมากว่า 9 ปีในที่สุดกรุงเทพมหานครก็ได้ผู้ว่าราชการคนใหม่ที่ชื่อ  "นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายทิ้งห่างคู่แข่งรายอื่นชนิดไม่เห็นฝุ่น คว้าเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม. คนที่ 17 เป็นผลสำเร็จ

 

เปิดสถิติย้อนหลังผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 10 สมัย ใครทำล้านแตกได้บ้าง ?

 

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 00.45 น.ของวันที่ 23 พ.ค. 65  อันดับ 1 ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 8 ได้ 1,386,769 คะแนน

 

 อันดับ 2  สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 4 ได้ 254,723  คะแนน

 

 อันดับ 3 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล เบอร์ 1 ได้ 253,938   คะแนน

 

 อันดับ 4 สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 3 ได้ 230,534 คะแนน 

 

 อันดับ 5 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระ(กลุ่มรักษ์กรุงเทพ) เบอร์ 6 ได้ 214,805 คะแนน

 

 อันดับ 6 นางสาวรสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 7 ได้ 79,009 คะแนน

 

 อันดับ 7 น.ต.ศิธา ทิวารี  ผู้สมัครสังกัดพรรคไทยสร้างไทยเบอร์ 11 ได้  73,826 คะแนน

 

เปิดสถิติย้อนหลังผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 10 สมัย ใครทำล้านแตกได้บ้าง ?

 

 

ทั้งนี้ แต่เดิมผู้ว่าฯกทม. ถือเป็นข้าราชการการเมืองที่มาจากแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 เป็นต้นมา

 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 4 ปี

 

ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518  ครั้งนั้น นายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม. จากการเลือกตั้งคนแรก ด้วยคะแนนเสียง 99,247 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพียงร้อยละ 13.86

 

ธรรมนูญ เทียนเงิน

 

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครที่น่าสนใจคือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ หัวหน้ากองวิชาการ ก.พ. ที่เพิ่งลาออกมาเข้าสู่วงการเมืองเป็นครั้งแรกในนามพรรคพลังใหม่ และในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับคะแนนเสียงในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในเป็นจำนวนมาก แต่พ่ายแพ้คะแนนในเขตชั้นนอก เช่น หนองแขม มีนบุรี ซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์โดยรวมสูงถึง 80% ทำให้ นายธรรมนูญ เทียนเงิน ชนะเลือกตั้ง

นายธรรมนูญไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ จนครบวาระ 4 ปี เนื่องจากเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทำให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 ปลดนายธรรมนูญออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 และให้กลับไปใช้รูปแบบการแต่งตั้งเช่นเดิม

 

นับจากเหตุการณ์ปลดนายธรรมนูญ กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าฯ จากการแต่งตั้งอีก 4 คน กระทั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 นี้เอง

 

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

 

ในครั้งนั้น พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ในนามกลุ่มรวมพลัง ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯด้วยคะแนนเสียง 408,237 คะแนน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 34.65

 

7 มกราคม 2533 พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.อีกครั้งในนามพรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 703,672 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 35.85 ครั้งนั้นมีผู้สมัครอิสระคือ นายนิยม ปุราคำ อดีตเลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายวรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ได้รับคะแนนสูงกว่า 10,000 คะแนน สมัยนี้พล.ต.จำลองอยู่ไม่ครบวาระ ประกาศลาออกไปเล่นการเมืองสนามใหญ่เสียก่อน

 

ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

 

19 เมษายน 2535 ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ในสมัย ซึ่งเป็นบุคคลที่พล.ต.จำลอง ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งแทน แต่ไม่สังกัดกลุ่มใดๆ ซึ่งตอนนั้นเป็นที่รู้กันดีว่า พล.ต.จำลอง ให้การสนับสนุน  ร.อ.กฤษฎา ได้คะแนนมา 363,668 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิเพียงร้อยละ 23.02 ซึ่งรอบนี้มีตัวเด่นๆ จากพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งขันด้วย คือ ดร.พิจิตร รัตตกุล ลูกชายของนายพิชัย รัตกุล แต่ก็ต้องพ่ายให้กับ ร.อ.กฤษฎา เพราะคนกรุงเทพฯยังไว้ใจผู้สมัครที่พล.ต.จำลองให้การสนับสนุน

 

 

3 มิถุนายน 2539 ดร.พิจิตต รัตตกุล ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อีกครั้ง แต่รอบนี้ไม่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  เลือกใช้ชื่อกลุ่มมดงาน ปรากฎว่าได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 768,994 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 43.53 ครั้งนี้มีผู้สมัครมากถึง 29 คน ที่สำคัญมีอดีตผู้ว่าฯกทม. 2 คนลงชิงชัยด้วย คือ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

 

ดร.พิจิตต รัตตกุล

 

ผลคะแนนปรากฎว่า รอบนี้ ดร.พิจิตต ที่เคยพ่ายแพ้ยับ ได้คะแนนมากกว่า พล.ต.จำลอง เกิน 2 แสนคะแนน และมากกว่า ร.อ.กฤษฎา กว่า 5 แสนคะแนน เนื่องจากพล.ต.จำลอง และ ร.อ.กฤษฎา ลงตัดคะแนนกันเอง

 

23 กรกฎาคม 2543 นายสมัคร สุนทรเวช อดีตหัวหน้าพรรคประชากรไทย ได้คะแนนเสียงท่วมท้น 1,016,096 คะแนน เป็นผู้ว่าล้านคะแนนเป็นรายแรก มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ 58.87 และอยู่จนครบ 4 ปี ครั้งนั้นมีผู้สมัครทั้งหมด 23 คน ทั้งสังกัดพรรคการเมืองและอิสระ

 

ซึ่งผู้สมัครที่โดดเด่น ได้แก่นายธวัชชัย สัจจกุล (บิ๊กหอย) ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร จากพรรคประชาธิปัตย์, สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร จากพรรคไทยรักไทย, ปวีณา หงสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร จากพรรคชาติพัฒนา ขณะที่ผู้สมัครอิสระ ได้แก่ พันเอก วินัย สมพงษ์ หมายเลข 2, พ.อ.ประจักษ์ สว่างจิตร หมายเลข 10 และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช หมายเลข 4 เป็นต้น

 

 

สมัคร สุนทรเวช

 

การเลือกตั้งครั้งนี้ นายสมัครเปิดเผยภายหลังว่า เหตุที่ลงสมัคร เพื่อตอบรับคำเรียกร้องของนายโกวิท สีตลายัน คอลัมนิสต์อาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เจ้าของนามปากกา "มังกรห้าเล็บ" และจะเป็นตำแหน่งทางการเมืองครั้งสุดท้ายแล้วของตนเอง ซึ่งภายหลังจากนี้จะไปดำเนินรายการโทรทัศน์แนววิพากษ์วิจารณ์การเมืองแทน

 

ในระหว่างการหาเสียง นายสมัครไม่ร่วมประชันวิสัยทัศน์กับผู้สมัครคนอื่น ๆ ไม่ว่ารายการไหนก็ตาม ด้วยถือว่ามีอาวุโสทางการเมืองสูงกว่ามาก โดยมีนโยบายที่จะให้การค้าขายแผงลอยบนทางเท้าเป็นไปโดยเสรีตลอดทั้งสัปดาห์ จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และใช้คำขวัญในการหาเสียงว่า "ถ้าจะใช้ผม กรุณาเลือกผม”

 

29 สิงหาคม 2547  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน สังกัดประชาธิปัตย์ ซึ่งขณะนั้นเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาล ได้คะแนนเสียง 911,441 คะแนน ชนะนางปวีณา หงสกุล ผู้สมัครอิสระ ที่มีพรรคไทยรักไทย ของนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในขณะนั้นสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ได้รับคะแนน 619,039 คะแนน

 

อย่างไรก็ตามในปีนี้ ผู้สมัครดาวเด่นค่อนข้างเยอะ อาทิ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง , นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ , ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ , ดร.พิจิตต รัตตกุล , ดร.มานะ มหาสุวีระชัย , ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ , นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ , นางลีนา จัง ฯลฯ

 

 

อภิรักษ์ โกษะโยธิน

 

5 ตุลาคม 2551 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ กลับมาอีกรอบด้วยคะแนนเสียง 991,018 คะแนน แต่อยู่ไม่ครบวาระ ต้องลาออกหลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตจัดซื้อรถ เรือดับเพลิง

 

11 มกราคม 2552 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยคะแนนเสียง 934,602 คะแนน และประกาศลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี เพียง 1 วัน เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่

 

วันที่ 3 มีนาคม 2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 1,256,349 คะแนน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คู่แข่งหลัก คือพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ได้ 1,077,899 คะแนน มาเป็นอันดับที่ 2 ทำลายสถิติของนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อปี 2543 ทั้งคู่ อีกทั้งสถิติของผู้ใช้สิทธิทั้งหมดยังสูงถึงร้อยละ 63.38 นับว่ามากที่สุดกว่าครั้งไหนๆ ซึ่งรอบนี้พรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีทางเลือก เนื่องจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ขู่ว่าหากไม่ส่งลงสมัครในนามพรรค จะลงในนามอิสระ พรรคจึงต้องส่งลงเพื่อไม่ให้ตัดคะแนนกันเอง

 

 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

 

แต่สมัยที่ 2 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ อยู่ไม่ครบสมัย ต้องเจอวิบากกรรม จากข้อครหาทุจริตโครงการติดตั้งอุโมงค์ไฟกทม.

 

จากนั้น 25 สิงหาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2557 ออกคำสั่งให้พักงาน

 

ต่อมา 18 ตุลาคม 2559 หัวหน้าคศช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้พ้นจากตำแหน่ง และในวันเดียวกันนั้น มีคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม. และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน กระทั่งยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อลงสมัครพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง

 

และล่าสุด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งทำลายสถิติเดิมด้วยคะแนนเสียง 1,386,769 คะแนน

เปิดสถิติย้อนหลังผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 10 สมัย ใครทำล้านแตกได้บ้าง ?

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด