svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ม็อบจะนะเตรียมยกระดับชุมนุมหลังไม่พอใจ ครม. ตั้ง กพต. นั่งหัวโต๊ะทำ SEA

14 ธันวาคม 2564
499

ม็อบเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเตรียมยกระดับชุมนุม หลังไม่พอใจมติ ครม. ที่ตั้ง กพต. นั่งหัวโต๊ะจัดทำ SEA ชี้รัฐบาลมีเจตนาควบคุมทิศทางการศึกษา สุดท้ายการศึกษาก็จะให้สร้างนิคมอุตสาหกรรม

     ความคืบหน้าการชุมนุมของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่มีการเคลี่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อฟังคำตอบเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA แบบมีส่วนร่วมของโครงการ รวมถึงเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้าน 37 คนที่ถูกตำรวจจับกุม 

 

     ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ (14 ธ.ค.) ตัวแทนรัฐบาล นำโดย นายสมพาส นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาแจ้งผลการการประชุมคณะรัฐมนตรีกับกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น  โดยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อร้องเรียนของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นทุกข้อ 

 

     และ ครม. มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ที่กำกับดูแล ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้ กพต. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอของภาคประชาชน เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

     ทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอผลการประเมิน SEA เป็นที่ยุติก่อน ก่อนที่จะดำเนินการอะไรต่อไปเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะในทุกเรื่อง ส่วนกรอบระยะเวลาการจัดทำ SEA ต้องหารือกันอีกครั้ง โดยให้หน่วยงานที่จัดทำ เป็นผู้กำหนดกรอบระยะเวลา 

 

ม็อบจะนะเตรียมยกระดับชุมนุมหลังไม่พอใจ ครม. ตั้ง กพต. นั่งหัวโต๊ะทำ SEA

     ขณะที่ แกนนำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำโดยนายสมบูรณ์ คำแหง และนายประสิทธิชัย หนูนวล ได้บอกทันทีว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะสร้างปัญหาแน่นอน เพราะทางเครือข่ายได้เสนอไปแล้วว่า ไม่ควรเอาคู่ขัดแย้ง คือ กพต.เข้ามานั่งหัวโต๊ะเพื่อประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ การเอา กพต. เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบนั้น มองว่า จะนำไปสู่ความเอนเอียง เนื่องจาก กพต. กำกับดูแล ศอ.บต. ดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีเช่นนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ กลุ่มต้องการ 

 

ม็อบจะนะเตรียมยกระดับชุมนุมหลังไม่พอใจ ครม. ตั้ง กพต. นั่งหัวโต๊ะทำ SEA
 

     นายสมบูรณ์ ย้ำว่า กพต. มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน โดยมี ศอ.บต. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ ทำให้เห็นชัดเจนว่า เจตนาของรัฐบาลต้องการควบคุมทิศทางการศึกษา สุดท้ายการศึกษาก็จะให้สร้างนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อผลของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้อง ทางกลุ่มก็จะปักหลักชุมนุม และเตรียมยกระดับต่อไป

 

     มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้แกนนำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยืนยันไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมานั่งหัวโต๊ะเพื่อจัดทำ SEA จะต้องเป็นสภาพัฒน์ฯ เท่านั้น หากไม่ใช่ จะไม่ยอมรับ เพราะสภาพัฒน์ฯ ทำหน้าที่ออกแบบแผนพัฒนาประเทศอยู่แล้วเชื่อว่าจะสามารถจัดทำผลการศึกษาฯได้ดี และเป็นกลาง
 

ม็อบจะนะเตรียมยกระดับชุมนุมหลังไม่พอใจ ครม. ตั้ง กพต. นั่งหัวโต๊ะทำ SEA