svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ชาวอุยกูร์มีงานทำ มีชีวิตดีขึ้น ตามแผนพัฒนาจีน ( คลิป )

ชาวอุยกูร์หลายส่วนยืนยันว่าพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ ตามแผนพัฒนาของรัฐบาลจีน และไม่มีการบังคับใช้แรงงานหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียง

ชาวอุยกูร์มีงานทำ มีชีวิตดีขึ้น ตามแผนพัฒนาจีน ( คลิป )

ชาวอุยกูร์มีงานทำ มีชีวิตดีขึ้น ตามแผนพัฒนาจีน ( คลิป )

ชาวอุยกูร์มีงานทำ มีชีวิตดีขึ้น ตามแผนพัฒนาจีน ( คลิป )

 

ชาวอุยกูร์มีงานทำ มีชีวิตดีขึ้น ตามแผนพัฒนาจีน ( คลิป )