จากผลการศึกษา ผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสมรรถภาพทางเพศ พบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงกว่าผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2.4 เท่า และสูบวันละ 1 ซอง อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพิ่ม 40%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 ธันวาคม 2564 ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยงานวิจัยจากคณะนักวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำการศึกษาข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือที่เรียกว่า Population Assessment of Tobacco Health (PATH) study  ระหว่างปี 2559-2561 ซึ่งคณะนักวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะในกลุ่มประชาชนเพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 13,711 คน

 

โดยเน้นศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสมรรถภาพทางเพศ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงกว่าผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2.4 เท่า ซึ่งการศึกษามีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่น่าจะส่งผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้ว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อายุ การสูบบุหรี่ธรรมดา และปัจจัยอื่น ๆ

 

 

“คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจริง"

 

"โดยอธิบายว่า สาเหตุที่ทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสารอื่น ๆ ที่ผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไปลดระดับของฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอร์โรน โดยยิ่งสูบมากจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้น” ดร.พญ.เริงฤดี กล่าว

 

 

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

 

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การสูบบุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นที่รู้กันมานานแล้ว จากรายงานหนึ่งของประเทศออสเตรเลียพบว่า

 

"คนที่สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพิ่มขึ้น 40% หรือแม้แต่สูบน้อยกว่า 1 ซอง การเกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวก็เพิ่มขึ้น 24%"

 

"นิโคตินในบุหรี่ทำให้เส้นเลือดทั่วตัว รวมทั้งที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศหดตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงน้อยลง ส่งผลให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยลง นิโคตินจากการสูบบุหรี่ที่ทำให้เส้นเลือดที่หดตัวซ้ำ ๆ เกิดการแข็งตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง"

 

“วิธีรักษาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวในคนที่สูบบุหรี่ที่ดีที่สุดคือ การเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า”

 

หมอรามา เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำผู้ชายเสี่ยงเซ็กส์เสื่อม