สหรัฐฯ มอบรางวัล “International Anti-corruption Champion Award 2021” ให้แก่ ผศ.ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค นักวิชาการไทยคนแรกและคนเดียว จากผลงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศมอบรางวัล “International Anti-corruption Champion Award 2021” ให้แก่ ผศ.ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค นักวิชาการไทยคนแรกและคนเดียว จากผลงานความพยายามอย่างแข็งขันในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติโดยเฉพาะในการประเมิน CPI

โดยในปีนี้มีการรางวัลนี้ให้นักต้านโกง 12 คนจากทั่วโลก โดย U.S. State Department หรือกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

 

สหรัฐฯ มอบรางวัลคนไทยรายแรก ผลงานช่วยปราบทุจริต ยกระดับ CPI ประเทศ

 

ขณะที่ทางด้านของนายมานะ นิมิตรมงคง เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย ก็ได้กล่าวถึงการมอบรางวัลดังกล่าวว่าถือเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่ทรงคุณค่า และผศ.ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเสียสละ กล้าหาญ ไม่ยอมแพ้กับความไม่ถูกต้อง ไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม 

ถือเป็นแบบอย่างคนไทยที่รักชาติ เป็น “คนไทยตื่นรู้สู้โกง” ที่น่ายกย่อง ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ก่อตั้ง HAND Social Enterprise และเป็นนักวิจัย SIAM-lab

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด