svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ทูตจีนคนใหม่ในไทย จัดหนักวิจารณ์สหรัฐฯ ว่าเป็นประชาธิปไตยปลอมๆ

เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จัดหนักวิจารณ์สหรัฐฯ ว่าไม่มีความละอายที่พยายามทำตัวเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตย ทั้งที่เป็นประเทศประชาธิปไตยปลอมๆ

แฟนเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์เนื้อหาที่ หานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย วิพากษ์วิจารณ์การจัดการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ว่าสหรัฐฯ ไม่มีความละอายที่เรียกตัวเองว่าเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยโลก และเป็นการกระทำที่ลวงโลกอย่างชัดเจน

หานจื้อเฉียงกล่าวในพิธีรับมอบตำแหน่งประธานชมรมนักธุรกิจไทย-จีน คนที่ 16 ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้โจมตีประเทศอื่น ๆ และได้คิดค้นคำศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างมากมาย เช่น "ประเทศที่ล้มเหลว" และ "ประเทศที่ชั่วร้าย" แต่ปรากฏว่าคำเหล่านี้เหมาะสมที่สุดสำหรับสหรัฐฯ เอง โดยประชาธิปไตยแบบเห็นแก่ตัวและประชาธิปไตยที่เป็นเครื่องมือของการเป็นเจ้าโลกนั้น มิใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ที่ถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นในระบอบประชาธิปไตย

เอกอัครราชทูตหาน ชี้ให้เห็นว่า จีนยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศอย่างสันติ ที่เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง โดยจีนยึดมั่นในเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลกด้วยการพัฒนาของจีนเอง จีนยืนหยัดในแนวคิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ยึดมั่นในความยุติธรรมและความเป็นธรรม ยืนข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์และข้างความก้าวหน้าของมนุษยชาติ และยืนยันว่าจีนเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก และเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศเสมอ