svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์” เรียกร้อง กทม.-สนง.เขต ช่วยดูแลชาว กทม.

11 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์” เรียกร้อง กทม.-สนง.เขต ช่วยดูแลชาว กทม.พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนจดทะเบียนจัดตั้ง หวังประชาชนได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค

น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชนชนชาว กทม. ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาว กทม. ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้ง ว่า ไม่ได้รับการสนับสนุนการดูแลจากทาง กทม. และสำนักงานเขต เช่น เรื่องถังดับเพลิง  

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์” เรียกร้อง กทม.-สนง.เขต ช่วยดูแลชาว กทม.

โดยทางสำนักงานเขตแจ้งว่า จะติดตั้งถังดับเพลิงให้เฉพาะในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเท่านั้น รวมถึงได้รับการสะท้อนปัญหาเรื่องการได้รับสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทาง กทม. และสำนักงานเขต จะจัดสรรให้แต่ในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเท่านั้น  จึงขอเรียกร้องให้ กทม. และสำนักงานเขต ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชนผู้เสียภาษี แต่ไม่ได้อยู่อาศัยในชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้ง 

นอกจากนี้ น.ส.กานต์กนิษฐ์ กล่าวว่า ขอให้ กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการย้ายจุดจอดรถดูดส้วม ที่ปัจจุบันได้จอดไว้ตรงบริเวณทางเข้าสวนรมณีนาถ ด้านประตูสามยอด เนื่องจากจุดนี้จะมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน จะต้องเดินผ่านในบริเวณดังกล่าว ซึ่งรถดูดส้วมได้ส่งกลิ่นเหม็น รวมถึงมีน้ำของสิ่งปฏิกูลไหลออกจากรถ จึงขอความอนุเคราะห์จาก กทม.ย้ายจุดจอดรถดูดส้วมในบริเวณดังกล่าวด้วย 

logoline