svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ตรีนุช” ยอมแก้เกณฑ์ประเมินเลขาฯ สกสค.ที่ “ธนพร” ค้าน

“ตรีนุช” ตีธงถอย ยอมแก้เกณฑ์ประเมินเลขาฯ สกสค.ที่ “ธนพร” ร้องค้าน จากต้องผ่าน 75% เหลือ 60% ตามเกณฑ์ “คนกระทรวงเสมา” ชี้พิรุธเพียบ จับตาตีตกแผนงานปี 65 เข้าเหตุเลิกจ้างตามสัญญา “คน สกสค.” สุดเอือมบอร์ดหมกมุ่นสอยเลขาฯ จนงานไม่เดิน

วันนี้ (10 ธ.ค.64) รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 9 ธ.ค.64 ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (บอร์ด สกสค.) โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานบอร์ด สกสค.เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจคือการพิจารณากรณีที่ นายธนพร สมศรี เลขาธิการ สกสค. คัดค้านเกณฑ์ประเมินเลขาธิการ สกสค.ว่าไม่เป็นธรรม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์การประเมินเลขาธิการ สกสค. จากเดิมที่จะต้องผ่าน 75% เป็น 60% ตามเกณฑ์เดิม พร้อมตัดการประเมินเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในหัวข้อสมรรถนะออกด้วย อย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่ได้พิจารณาเปลี่ยนตัวกรรมการประเมินบางรายที่อาจมีความไม่เป็นกลางตามที่นายธนพรคัดค้านไว้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ

รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า แม้ที่ประชุมบอร์ด สกสค.ได้มีมติแก้ไขเกณฑ์บางประเด็นตามที่นายธนพรคัดค้าน แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติหลายประเด็น อาทิ มีการเลื่อนการประชุมจากวันที่ 7 ธ.ค.มาเป็นวันที่ 9 ธ.ค. แต่การประชุมในวันที่ 9 ธ.ค.ก็ยังเริ่มช้ากว่าที่นัดหมาย เนื่องจากมีการหารือนอกรอบก่อนเข้าประชุม อีกทั้งยังมีการพักประชุมบ่อยครั้ง เพราะระหว่างประชุม น.ส.ตรีนุช ได้ออกไปคุยโทรศัพท์นอกประชุมเป็นเวลานานหลายครั้ง ตลอดจนการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของเกณฑ์ทางกฎหมาย และความเป็นธรรม ก็ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบกับที่ประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้หลังจากมีมติแก้เกณฑ์ประเมินแล้ว แต่ในที่ประชุมกลับเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมากล่าวหานายธนพรว่า ไม่ได้ส่งแผนการทำงานของเลขาธิการ สกสค.ในปีงบประมาณ 65 ตามกำหนด คือก่อนวันที่ 30 ส.ค.64 ซึ่งเป็นกรณีที่ผิดสัญญาจ้างและสามารถเลิกจ้างได้ทันที แต่เมื่อตรวจสอบก็พบว่านายธนพรได้ส่งแผนการทำงานของเลขาธิการ สกสค.ในปีงบประมาณ 65 ตามกำหนดแล้ว แต่ไม่ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของบอร์ด สกสค.เท่านั้น

“คาดว่าในกระประชุมบอร์ด สกสค.ครั้งต่อไปจะมีการนำแผนการทำงานของเลขาธิการ สกสค.ในปีงบประมาณ 65 เข้ามาพิจารณา แต่ที่ประชุมก็อาจจะไม่อนุมัติแผน และส่งคืนให้เลขาธิการ สกสค.ปรับปรุงมาใหม่อีกครั้ง เพราะในสัญญาจ้างเลขาธิการ สกสค.ระบุว่า หากแผนการทำงานไม่ผ่านการอนุมัติ 2 ครั้ง ก็เป็นเหตุให้เลิกจ้างได้เช่นกัน” แหล่งข่าวในกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ

นายธนพร สมศรี เลขาธิการ สกสค.

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า นอกเหนือจากแผนการทำงานของเลขาธิการ สกสค.ในปีงบประมาณ 65 ที่นายธนพรจะยังไม่ได้รับบรรจุเข้าวาระการประชุมบอร์ด สกสค.เท่านั้น อีกหลายเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา สกสค. เช่น แผนการใช้งบประมาณประจำปี 65 ที่ถูกนำเข้าประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ก็ถูกเลื่อนวาระอื่นขึ้นมาพิจารณาแทน ก่อนที่สุดท้ายจะขอเลื่อนการพิจารณาไปการประชุมครั้งต่อไป โดยอ้างข้อจำกัดเรื่องเวลา ส่งผลให้แผนงานต่างๆของเลขาธิการ สกสค.ในปีงบประมาณ 65 ยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. และส่งผลต่อการประเมินในครั้งต่อไป

“ระยะหลังการประชุมบอร์ด สกสค.แทบไม่ได้ประชุมเรื่องอื่นเลย เพราะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องการประเมินเลขาธิการ สกสค.ให้ตกอย่างเดียว เมื่อวาระที่เกี่ยวกับการทำงานไม่เข้า งบประมาณไม่ผ่าน ก็เป็นการบีบเลขาธิการ สกสค.ให้ทำงานไม่ได้ จนข้าราชการที่เป็นบอร์ดอึดอัด เจ้าหน้าที่ สกสค.เอือมระอา เพราะงานคั่งค้างเป็นดินพอกหางหมู” แหล่งข่าวในกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ