นายกฯ รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางไปส่งมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน เผยจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อดูแลทุกข์สุขของคนไทย ให้อยู่ดีกินดี มีความสุข โดยถ้วนหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เพจเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha โพสต์ข้อความ โดยระบุข้อความว่า พี่น้องประชาชนที่รักครับ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ในขณะนี้การขับเคลื่อนประเทศได้กลับมาเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง หลายโครงการก้าวหน้าไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จด้วยดีตามเป้าหมาย

 

ซึ่งสิ่งที่ผมและรัฐบาลนั้นห่วงใยและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคน ช่วยเหลือให้อยู่ดีกินดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 

นายกฯเผย จะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อดูแลทุกข์สุขของคนไทย ทั้ง 70 ล้านคน

 

ดังนั้นในวันนี้ ผมจึงรู้สึกดีใจที่ได้เดินทางไปเป็นพิธีส่งมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ที่นับเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ” ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน 

ณ ธ.ก.ส. อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลนี้ได้แถลงต่อรัฐสภา ในการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

นับเป็นความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทุกครัวเรือน ที่รัฐบาลมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการสรรหามาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ของเรา

 

นายกฯเผย จะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อดูแลทุกข์สุขของคนไทย ทั้ง 70 ล้านคน

 

สำหรับ "โครงการประกันรายได้เกษตรกร" นี้ จะเป็นทั้งการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน อีกทั้งเป็นการดูแลเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยปีการผลิต 2564/65 นี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่

  1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.69 ล้านครัวเรือน
  2. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 452,000 ราย
  3. เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 524,000 ราย
  4. เกษตรกรชาวสวนยาง 1.88 ล้านราย

 

นอกจากนี้ ยังมี "มาตรการคู่ขนาน" อีก 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
  2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
  3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก

 

นายกฯเผย จะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อดูแลทุกข์สุขของคนไทย ทั้ง 70 ล้านคน

 

นับจากวันนี้ จะมีการส่งมอบเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรงไปยังบัญชีของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงและเร็วที่สุด เพราะผมเข้าใจดีว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้น แม้แต่ 1 วันก็มีความหมาย

 

โดยตราบใดที่ผมทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาล จะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อดูแลทุกข์สุขของคนไทย ทั้ง 70 ล้านคน ให้อยู่ดีกินดี มีความสุข โดยถ้วนหน้า